Senmatics bidrag til FN’s 17 Verdensmål

I 2015 vedtog alle verdens nationer sammen Verdensmålene. De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling markerer den mest ambitiøse udviklingsdagsorden nogensinde. Den er centreret omkring tre dimensioner: økonomi, social velstand og miljø, og agerer handlingsplan for os mennesker og planeten, vi bor på.

Vores 4 verdensmål

I Senmatic arbejder vi primært med fire ud af de 17 Verdensmål.

Vores gartneridivision arbejder især med mål nummer 2 og nummer 12, mens
vores sensordivision særligt arbejder med mål nummer 7.

På virksomhedsplan har vi især fokus på mål nummer 9.

        

#2 – Stop sult

Delmål 2.3 og 2.4

Vores gartneridivision leverer teknologiske løsninger til bæredygtig fødevareproduktion, der er med til at sikre en sund fødevareproduktion lokalt. Verdens befolkning stiger hastigt. Samtidig går en tredjedel af al mad produceret tabt hvert år.

Vi arbejder for at understøtte bæredygtig infrastruktur, produktion og forbrug af fødevarer ved at udvikle intelligent teknologi til fødevareproduktion. Vores løsninger til vertikal dyrkning skubber grænsen for rammerne og mulighederne for lokal fødevareproduktion, så også den stigende befolkning i byer får samme produktionsmuligheder.

#7 – Bæredygtig energi

Delmål 7.1, 7.2, 7.3 og 7.a

Vores sensordivision leverer moderne sensorteknologi, der muliggør kontrol og sikkerhed for fremtidens vedvarende energiforbrug. Vi har årelang erfaring med sensorteknologi til bl.a. vindmølleindustrien, til styring og regulering af energikrævende udstyr med reduktion af CO2-udledning til følge og til kontrol af temperaturer i scrubbere, som anvendes til rensning af røggas i marineindustrien.

Det er vores ambition også at bringe disse erfaringer i spil i fremtidens energi-industrier som fx Power-to-X og termisk energiopbevaring. På den måde er vi med til at sikre pålidelig adgang til en øget andel vedvarende energi i det globale energimix.  

#9 – Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.4

I hele virksomheden arbejder vi strategisk med bæredygtig virksomhedsdrift og effektiv produktion. Vi arbejder for at nedbringe vores CO2-udledning og sikre mindst muligt miljøaftryk. Vi reducerer vores strømforbrug ved at udskifte lyskilder til LED, har investeret i et nyt centralvarmesystem med varmepumper som erstatning for gas og har forpligtet os til at nedbringe CO2e-udledning fra vores køretøjer. 42,99% af vores samlede forbrug i 2020 var fra vedvarende energikilder.

Udover at fokusere på målet i vores egen virksomhedsdrift, er vores salg af bl.a. LED-lamper til gartnerisektoren med til at reducere strømforbruget i den ellers energitunge sektor.

#12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.2 og 12.3

Vi arbejder i gartneridivisionen også for at understøtte bæredygtig infrastruktur, produktion og forbrug af fødevarer ved at udvikle intelligent teknologi til fødevareproduktion. Vores gartneriteknik er med til at forbedre effektiviteten, mens vores LED-lamper og salg af bio-mixere gør det muligt at gå i en grønnere retning.

Vi sikrer effektiv styring og regulering af drivhuse, som reducerer bl.a. spildvarme, og har fokus på at langtidssikre vores installationer, så de også matcher fremtidens demografi og forbrugerbehov. Det gør vi bl.a. ved at udvikle produkter med en høj grad af fleksibilitet i indstillinger og brugsmåder.

Vi er også tiltrådt FN’s Global Compact og et Adfærdskodeks

Senmatics ejere, den svenske industrikoncern Indutrade, er tiltrådt FN’s Global Compact og har forpligtet sig til at arbejde med aftalens 10 principper.

FN’s Global Compact 10 principper handler om at drive virksomhed på ansvarlig vis i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og gør sig således også gældende for, hvordan vi i Senmatic driver virksomhed.

Ud over de 10 principper er vi tilsluttet et Adfærdskodeks. Adfærdskodekset sætter rammerne for måden, vi arbejder på – både i vores interne drift og i vores eksterne samarbejder med kunder og leverandører.