Whistleblowing

Whistleblowing

Alle medarbejdere opfordres til at rapportere afvigelser fra adfærdskodeksen

Hvad sker der, hvis adfærdskodeksen overtrædes?

  • Hvis du ser noget, der bekymrer dig, eller som muligvis udgør en overtrædelse af adfærdskodeksen, skal du rapportere det med det samme. Indutrade tager alle rapporterede overtrædelser alvorligt, undersøger sagen og tager de passende skridt.

  • Den information, vi får fra dig, bliver behandlet fortroligt. Bortset fra lovovertrædelser bliver informationen kun givet til de personer, der skal informeres, så sagen kan blive behandlet. Du skal altid vide, at din rapportering er i dine kollegers og din virksomheds interesse, og en person, der har rapporteret en begrundet mistanke, vil aldrig blive udsat for nogen form for repressalier.

Hvordan rapporterer jeg en mulig overtrædelse?

  • Din leder er normalt den person, der er bedst egnet til at behandle din sag. Hvis du af en eller anden grund føler dig utryg ved at tale med din leder, eller hvis du føler, at den sag eller klage, du har rapporteret, ikke bliver taget alvorligt, kan du altid kontakte et medlem af koncernledelsen eller henvende dig til Indutrades whistleblower-funktion ved at skrive om din mistanke til denne e-mailadresse: whistleblow@indutrade.se.

  • CFO hos Indutrade modtager og behandler din rapportering. Hvis du har rapporteret en formodet overtrædelse af adfærdskodeksen, kan du forvente, at din rapportering bliver undersøgt fortroligt, omgående og professionelt.
    Hvis det kan bevises, at der har fundet en overtrædelse sted, vil Indutrades ledelse se på sagen og beslutte, hvilke skridt der skal tages. Du får en tilbagemelding om, hvordan din rapportering er blevet behandlet.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os