Sundhed & Sikkerhed

Sundhed & Sikkerhed

Vi tager ansvar for egen og andres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Senmatic bestræber sig på at tilbyde alle medarbejdere en sikker og sund arbejdsplads. Herunder naturligvis at undgå oplagte fysiske risici. Det kan være en stor udfordring at skulle påvirke folks holdninger og adfærd ligesom at modvirke stress og psykosociale problemer. Vi har et fælles ansvar for at gøre hinanden opmærksomme på helbreds- og sikkerhedsrisici og for at skabe en arbejdsplads, hvor folk har det godt og kan gøre et godt stykke arbejde.

  • Alle medarbejdere skal være opmærksomme på og overholde de gældende regler, politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed inden for deres arbejdsområde.

  • Vi viser omtanke og tager ansvar ved at gøre indsigelser, hvis en kollega er uforsigtig under udførelsen af sit arbejde.
  • Alle medarbejdere er ansvarlige for at afhjælpe eller rapportere højrisikable arbejdsforhold, uheld, arbejdsrelaterede skader og sygdomme. Desuden skal alle ledere sikre, at alle medarbejdere og entreprenører får den oplæring og det beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os