Miljø

Miljø

Vi tilstræber konstant at reducere vores påvirkning af miljøet, ligesom vi hjælper vores kunder med at reducere deres

Senmatic har aktiviteter inden for produktion og salg af produkter. Alle aktiviteter har det til fælles, at vi har et meget højt niveau af teknisk ekspertise og er førende på markedet inden for vores respektive nicher. På basis af dette tør vi godt love, at vi altid tilstræber at forbedre vores aktiviteter og produkter ud fra et miljømæssigt perspektiv, og at vi kan hjælpe vores kunder med at skabe miljømæssige fordele.

  • Vi skal have et godt kendskab til og overholde de gældende miljølove og produktstandarder i forbindelse med vores respektive aktiviteter.

  • Vi vil arbejde systematisk for at forbedre vores egne aktiviteter, hvad angår energi- og ressourceeffektivitet, udledninger, affaldshåndtering, transport og andre relevante miljømæssige aspekter.
  • Vi vil konstant udvikle vores kompetencer og samarbejde med vores kunder, så vi altid kan tilbyde det produkt eller den løsning, der er bedst set ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os