Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Vi tilstræber at respektere og beskytte de grundlæggende menneskerettigheder

Indutrade er en voksende koncern med datterselskaber i 27 lande på fire forskellige kontinenter. Uanset hvor i verden vi arbejder, skal menneskers grundlæggende friheder og rettigheder respekteres og beskyttes. I vores egne aktiviteter og i sammenhænge, som vi kan påvirke, tilstræber vi at sikre, at menneskers friheder og rettigheder respekteres og beskyttes.

  • Vi vil bevare og kommunikere vores værdier og krav på arbejdspladsen og over for vores  forretningspartnere.

  • Vi vil sikre, at menneskerettighederne ikke bliver overtrådt, og at vi altid handler resolut i de tilfælde, hvor vi ser en risiko for en overtrædelse. 

  • Vi værner om den personlige integritet og sikrer at persondata og oplysninger, som virksomheden måtte indhente eller anvende i dens aktiviteter, håndteres i overensstemmelse med gældende love og regler.
  • Vi tolererer ikke børnearbejde eller nogen form for tvangsarbejde i vores egne aktiviteter eller blandt vores forhandlere og leverandører. Vi overholder nøje de nationale og internationale love om lavalder alle steder, hvor vi har aktiviteter, og vi er særligt vidende, når vi ansætter unge mennesker. Ingen medarbejder bliver bedt om at aflevere sine identifikationsdokumenter eller betale et depositum ved starten af sin ansættelse.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os