Medarbejderforhold

Medarbejderforhold

Forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager er karakteriseret af åbenhed, respekt og indflydelse

Alle arbejdspladser inden for Indutrade-koncernen er unikke, og de har alle deres egen historie. Firmakultur findes ikke i væggene, men i den måde vi behandler hinanden på, hver dag. For os er det en selvfølgelighed, at interaktionen mellem arbejdsgiver og arbejdstager er bygget på gensidig respekt, og at vi kan være åbne og modtagelige over for både kritik og gode ideer.

  •  Virksomheden skal bevare en åben og ærlig dialog med medarbejderne og deres repræsentanter. Alle medarbejdere skal behandles med værdighed og respekt, og de skal tilbydes muligheder for at udvikle sig og få ny viden. Alle medarbejdere skal være velkomne til at udtrykke deres mening om arbejdspladsen med deres ledere.

  • Vi anerkender medarbejdernes fundamentale ret til at bestemme, om de vil være repræsenteret af fagforeninger, ligesom vi anerkender medarbejdernes og deres fagforeningers ret til at føre kollektive forhandlinger. Vi respekterer også en medarbejders ret til at undlade at være medlem af en fagforening.
  • betaler løn og udbytte i henhold til de gældende love og kollektive aftaler. Hvis der ikke er nogen kollektive aftaler, overholder vi den gældende norm i industrien. Vi stræber efter ligeløn for lige arbejde og er imod urimelige lønforskelle mellem mænd og kvinder.

  • Vi værdsætter og bestræber os på at udvikle en mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Alle nyansættelser bliver udført objektivt uanset køn, civilstatus, forældreskab, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, tro, politisk tilhørsforhold, alder, handicap eller andre kategorier, der er beskyttet af loven.

  • Chikane, trusler eller anden upassende opførsel er ikke tilladt.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os