Hvorfor & Hvem

Hvorfor & Hvem

HVORFOR har vi en adfærdskodeks? Og HVEM er omfattet?

HVORFOR?

  • Adfærdskodeksen er et udtryk for, hvem vi er, og hvordan vi driver forretning hos Indutrade. Den beskriver de principper, som vi alle skal forstå, og den giver os vejledning i, hvordan det forventes, at vi agerer i det daglige arbejde og over for forskellige personer i vores sektor. Den forklarer også, hvad du som arbejdstager kan forvente af din arbejdsgiver inden for Indutrade-koncernen.

  • Adfærdskodeksen har sit udgangspunkt i værdigrundlaget der er formuleret i Global Compacts principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, OECD retningslinjerne for multinationale virksomheder og andre internationalt almindeligt anerkendte normer. Den dækker ikke alle tænkelige situationer eller lovgivninger, retningslinjer og interne regler. I visse situationer, f.eks. i lande med dårligt fungerende lovgivning og kontrol, kan adfærdskodeksens krav være strengere end lokal sædvane og praksis. I så fald skal vi altid holde os til
    vores egne principper.

HVEM?

  • Adfærdskodeksen gælder for alle medarbejdere i Indutradekoncernen i alle lande. Vi har alle ansvaret for at sikre, at alle kodeksens grundlæggende principper overholdes og konkretiseres i de aktiviteter, vi repræsenterer som individer. Personer i overordnede stillinger har et særligt ansvar for at vise sig som det gode eksempel og for at støtte deres medarbejdere i at agere i henhold til adfærdskodeksen. Desuden vil lederne stå til rådighed for personer, som har etiske spørgsmål, eller som vil rapportere om afvigelser fra kodeksen.

  • Endvidere skal alle datterselskaber overveje, om der er andre parter i virksomhedens sfære eller værdikæde, der skal omfattes af adfærdskodeksen, såsom forhandlere, entreprenører, underleverandører og agenter. Vi arbejder med forhandlere og kunder, der deler de værdier, der fastsættes i Senmatics / Indutrades  adfærdskodeks. Alle medarbejdere opfordres indtrængende til at rapportere om afgivelser fra adfærdskodeksen.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os