Forretningsmoral

Forretningsmoral

Vi optræder med integritet og høje etiske standarder i alle vores forretningsforhold

Vi har mange forskellige forretningsforhold med forhandlere, kunder og interessenter. For at vi kan vokse og udvikle os, skal vi bevare en høj tillid blandt vores vigtigste interessenter og personer i vores sektor og være en pålidelig partner. Her er ingen genvej – vi skal gøre det rigtige i alle situationer.

  • Vi følger de gældende love og bestemmelser i alle de lande, hvor vi arbejder.

  • Bestikkelse og alle former for korruption er strengt forbudt. Ingen, der arbejder i Indutrades navn eller i nogle af datterselskabernes navne, må bevilge, tilbyde, modtage eller fremme betalinger, gaver eller andre upassende goder, der kunne påvirke eller opfattes som om, de kunne påvirke objektiviteten af en forretningsmæssig eller statslig beslutning.

  • Du må kun tilbyde eller modtage gaver, måltider og underholdning, hvis dette er i overensstemmelse med gældende love og generelt accepteret forretningspraksis. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte din leder.

  • Al succes skal bygges på sund forretningskultur og fair konkurrence. Vi overholder altid den gældende konkurrencelovgivning, der forbyder aftaler, og aftaler mellem konkurrenter, der begrænser konkurrencen. Dette omfatter prisaftaler, opdeling af kunder og geografiske markeder, karteller og misbrug af en dominerende position.
  • Du skal altid agere, så det er i den bedste interesse for Indutrade og Senmatic og undgå interessekonflikter. Der opstår en personlig konflikt, hvis dine private interesser, personlige forhold og eksterne aktiviteter påvirker eller giver indtryk af at påvirke den måde, hvorpå du udfører dine arbejdsopgaver.

  • Insideinformation er information, som ikke er alment tilgængelig, og som formodes at kunne påvirke Senmatics aktiepris. Hvis du har insideinformation om Senmatic, må du hverken købe eller sælge Senmatic-aktier. Du må heller ikke afsløre denne form for information over for tredjemand, såsom venner og familiemedlemmer, ved f.eks. at anbefale dem at købe Indutrade-aktier.

  • Vi vil altid tilstræbe at Indutrades informationer er åbne, korrekte, kontinuerlige, hurtige og af bedste kvalitet, og at de er afgivet i overensstemmelse med gældende love, regulativer, regnskabsstandarder og normer.
Læs mere om andre emner, der er relateret til adfærdskodeksen:
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os