Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Som en del af Indutradegruppen har Senmatic godkendt og tilsluttet sig den adfærdskodeks, som er gældende for hele gruppens virksomheder. Adfærdskodeksen er integreret i både den måde, som vi håndterer interne forhold på og også på  den måde, hvorpå vi samarbejder med kunder og leverandører.

Hvorfor har vi en adfærdskodeks?

Adfærdskodeksen er et udtryk for, hvem vi er, og hvordan vi driver forretning. Den beskriver de principper, som vi alle skal forstå, og det giver os vejledning i, hvordan det forventes, at vi agerer i det daglige arbejde og over for forskellige personer i vores sektor. Den forklarer også, hvad du som arbejdstager kan forvente af din arbejdsgiver.

Adfærdskodeksen har sit udgangspunkt i værdigrundlaget der er formuleret i Global Compacts principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, OECD retningslinjerne for multinationale virksomheder og andre internationalt almindeligt anerkendte normer. Den dækker ikke alle tænkelige situationer eller lovgivninger, retningslinjer og interne regler. I visse situationer, f.eks. i lande med dårligt fungerende lovgivning og kontrol, kan adfærdskodeksens krav være strengere end lokal sædvane og praksis. I så fald skal vi altid holde os til vores egne principper.

 

Download Adfærdskodeksen som pdf

Alle har et ansvar:

Hver medarbejder bidrager til, at Senmatic opfattes som en pålidelig og ansvarsfuld virksomhed, som altid lever op til sine forpligtigelser. Senmatic etablerer langvarige forretningsforbindelser som et grundlag for at skabe værdi for både kunder og interessenter.  Vi tilstræber at interagere med det miljø, hvor vi opererer, med vores medarbejdere, vores forretningspartnere og samfundet som helhed.

Ansvar og organisation
Koncernchefen for Indutrade har det øverste ansvar for adfærdskodeksen, mens det løbende ansvar for at overholdelse og opfølgning pålægger CEO hos det enkelte datterselskab.

Alle medarbejdere er forpligtiget til at rapportere afvigelser fra adfærdskodeksen, og det skal ske igennem vores whistleblower funktion.

Senmatic ledes efter følgende principper:

  • Overholdelse af lovgivningen — Vores arbejde overholder gældende lovgivning i de lande, hvor vi opererer.

  • God etik - Vores mål er at fungere på en etisk måde, og vi skal i alle henseender udføre juridisk forsvarlig forretningspraksis.

  • Tæt dialog med interessenter — Vi tilstræber at drive vores aktiviteter gennem en meningsfuld dialog med vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og med andre interessenter, som påvirker og påvirkes af vores aktiviteter.

  • Ansvarlighed hos medarbejdere — Vores medarbejdere skal overholde Senmatics principper og tage ansvar for både deres egen adfærd og for Senmatics produkter og tjenester.
Hvis du ønsker flere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os