Varslingssystem skal advare gartnerier mod angreb

Nyt udviklingsprojekt vil udvikle et varslingssystem, som kan advare mod skadelige svampesporer i gartnerier. Derved kan der sættes tidligt ind, og brugen af sprøjtemidler kan reduceres. Perspektivet er nye typer varslingssystemer mod luftbårne skadevoldere.

Teknologisk Institut står i spidsen for udviklingsprojektet, der sammen med bl.a. DGT by Senmatic vil udvikle et varslingssystem, der får alarmklokkerne til at ringe i gartneriet, når der er skadelige svampesporer i luften. Angreb fra svampesporer opdages normalt først, når det er så omfattende, at planterne begynder at rådne. Svampesporer kan nemlig ikke ses med det blotte øje, og er derfor en af de største trusler mod gartnerier.

– Vi har både sensorspecialister, materialekemikere, svampeeksperter og molekylærbiologer involveret i opgaven, som er særdeles udfordrende. Det skyldes, at luften i et gartneri i forvejen er fyldt med partikler af forskellig slags. Derfor er det ikke nogen let opgave at identificere gråskimmel, som er den svampeart, vi jagter i projektet, fortæller sensorspecialist og faglig projektleder Thor-Bjørn Ottosen fra Teknologisk Institut.


Mikroskopiske fangarme

Målet er at udvikle en lille detektorkasse bestående af to dele: Dels en partikeltæller, der i realtid måler antal og størrelse på de partikler, der svæver rundt i gartneriet og ind i detektorkassen. Når partikeltælleren registrerer partikler på størrelse med svampesporer, lukkes de videre ind i kassen til en såkaldt biosensor.

– I biosensoren sidder der peptider, en slags mikroskopiske fangarme, som skal kunne klæbe til gråskimmelsporer og intet andet. Peptiderne sidder på en form for vægt på størrelse med nogle få sandkorn, kaldet en cantilever. Når vægten bliver tynget af gråskimmelsporer, ja, så går svampealarmen i gartneriet, forklarer mikrobiolog og seniorspecialist Majbritt Hauge Kyneb, Teknologisk Institut.

Detektoren bliver udviklet hos DGT by Senmatic, der er specialiseret i styringsteknologier til gartnerier, mens cantileverteknologien leveres af AmiNIC ApS. Peptiderne udvikles på Teknologisk Institut, mens Aarhus Universitet står for kontrolmålinger af mængden af sporer i gartnerierne.

– Vi ser gode muligheder for at kunne hjælpe vores kunder, gartnerne, med at undgå svampeangreb, hvis vi kan tilbyde dem en automatisk og tidlig alarmering om forhøjede sporeniveauer, fortæller Produktchef Mads Winther, Produktchef hos DGT by Senmatic.


Skal gøre gartnerier grønne

Målet med projektet er ikke kun at mindske de store udbyttetab, som gartnerier risikerer ved svampeangreb. Den nye teknologi skal også mindske behovet for at bruge fungicider, altså svampedræbende midler. Det glæder kvalitets- og miljøchef Merih G. Tesfamicael fra Odense-gartneriet PKM A/S, der deltager i projektet.

– Vi glæder os over udsigten til at kunne bruge færre sprøjtemidler. Det vil både medvirke til at gøre gartneriet grønnere og mindske risikoen for, at svampesporerne udvikler resistens over for de midler, der bruges.


Kan bane vej for flere varslingssystemer

Lykkes det at udvikle et online varslingssystem baseret på partikelmålinger og biosensorer, vil det være det første af sin slags i verden. Derfor vurderer projektparterne, at det kan bane vej for en række detektionssystemer rettet mod luftbårne skadevoldere, for eksempel andre plantesygdomme, allergifremkaldende pollen og husdyrsygdomme.

Projektet finder sted i perioden 2021-2025 i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Aarhus Universitet (Institut for Miljøvidenskab), AmiNIC ApS (sensorer), DGT by Senmatic (styringsteknologi) samt gartnerierne PKM, Lundegaard og Hjortebjerg. Projektet er støttet af GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Landbrugs- og Fødevareministeriet.

 

Kontakt:

Maj Frederiksen, Konsulent (ph.d.), Teknologisk Institut: mafr@teknologisk.dk / 7220 1480

Mads Winther, Produktchef, DGT by Senmatic: mwi@senmatic.com / 6141 0420