Vertical Farming - genopfindelsen af gartneri?

Vertical Farming - genopfindelsen af gartneri?

Fordele og faldgruber - bliv inspireret

Siden begyndelsen af 00'erne er Vertical Farming vokset til at blive et verdensomspændende koncept. Grundprincippet er simpelt: I stedet for at sprede produktionen på tværs af endeløse hektar jord, gøres produktionen lettere i lodrette lag, hvilket kræver langt mindre arealer til at producere samme mængde afgrøde.

Potentialet ved vertical farming

Flere vertikale lag opstilles med lys og klima tilpasset den specifikke kultur og miljøet for at producere lave kulturer i stor skala.

– Når planter produceres vertikalt, er især lave kulturer som salat og krydderurter ideelle til at udnytte den vertikale plads så godt som muligt, siger Pål G. Knutzen, Area Sales Manager at DGT by Senmatic.

Vertical farming installationen medfører fordele ikke kun for dyrkeren, men også for miljøet. Vertical farming er således en revolutionerende del af gartneri- og landbrugsindustrien og har potentialet til at blive fremtidens foretrukne produktionsmetode.

Vertical farming i urbane områder

Konceptet vertical farming er udviklet på baggrund af dets potentiale til at give store befolkninger, som er koncentreret i byområder, lokalt dyrkede fødevarer – og til at imødekomme kravene til en stadig voksende global befolkning. På grund af udfordringerne og omkostningerne ved transport af friske afgrøder til større byer har urban-dyrkere realiseret potentialet ved at udnytte eksisterende kvadratmeter i høje bygninger og producere afgrøder lokalt.

- De høje bygninger er oprindelig ikke beregnet til dyrkning af fødevarer, men de kan blive omdannet til store urban drivhuse med plads til flere vertikale lag af planter, og dermed opfylde kravene til produktion og pladsoptimering”, hævder Pål G. Knutzen.

Vertical farming uden for tæt befolkede områder

Vertical farming kan være en attraktiv mulighed for dyrkere uden for større byer, hvis de nødvendige faciliteter er til rådighed. Drivhuse af en vis højde til installation af flere lag er en nødvendighed. Dette var tilfældet for hollandsk-baserede Rainbow Colors, der øgede produktionen med 50% efter etablering af en Vertical Farming produktion. I de fleste tilfælde vil det dog være billigere at bygge horisontalt, hvis de nødvendige hektarer er tilgængelige, når der udbygges eller etableres nye installationer uden for befolkede områder - på den måde kan naturlig belysning udnyttes bedst muligt

Fordele ved vertical farming

- Vertical Farming gør det muligt for producenterne at øge produktionen uden at øge omkostningerne på varme og elektricitet - og uden at udvide eksisterende faciliteter. At dyrke vertikalt bliver så en måde at drage fordel af overskydende, uudnyttet plads”, forklarer Pål G. Knutzen.

For det andet medfører indendørs vertikale totalinstallationer, hvor miljøet er tilpasset de specifikke kulturer med LED-belysning og klimastyring, et højt niveau af styrbarhed og øget produktionskvalitet gennem hele dyrkningsprocessen.

Derudover skaber Vertical Farming-teknologien muligheden for at automatisere hele produktionen, hvilket kan øge udnyttelsesgraden af produktionsfaciliteterne. Fordi automatisering gør dig mindre afhængig af direkte adgang til afgrøden, bliver du mindre afhængig af overskydende plads til at bevæge dig rundt mellem plantelagene.

Faldgruber ved vertical farming

På trods af fordelene ved Vertical Farming er der også faldgruber, man skal være opmærksomme på, inden der etableres en Vertical Farming-produktion. For det første, når urban-dyrkere giver sig i kast med Vertical Farming, har de brug for viden om den tekniske del af dyrkning - klimastyring, belysning, vanding mv. En anden mulighed er at ansætte folk, der har den fornødne viden, og som vil kunne køre denne type produktion.

For det andet kan det være udfordrende for urban-producenterne at konkurrere med etablerede gartnerier på en bæredygtig måde. Inden investeringen skal en urban producent derfor planlægge brandingstrategier og salgskanaler.

Ud over dette, har for mange eksisterende vertical farming-installationer lave udnyttelsesgrader, siger Pål G. Knutzen og forklarer:

"I mange installationer manøvres store lifte imellem de vertikale konstruktioner. Imidlertid er den ideelle situation blot at have en inspektionsgang i den ene side. Når hele installationen er automatiseret, behøver producenterne ikke have direkte adgang til planterne - det tager kun ekstra plads, som kunne have været udnyttet til mere produktion "

Pål Knutzen Area Sales Manager hos DGT by Senmatic

Opsummering af fordele og faldgruber

Fordele:

  • Øg produktionen ved at udnytte vertikalt overskydende plads.
  • Kontroller vækstbetingelserne for hele din produktion med LED belysning og klimastyring.
  • Udnyt flere kvadratmeter takket være automatisering.

Faldgruber:

  • Invester ikke i en Vertical Farming-installation uden den nødvendige tekniske, dyrkningsviden.
  • Hvis du har ambitionerne og kapitalen, men ikke den nødvendige viden, bør du ansætte folk med de krævede færdigheder.
  • Sørg for at planlægge dine brandingstrategier og salgskanaler. Når der etableres en ny dyrkningsinstallation, kan konkurrencen være hård.
  • Etabler ikke vertical farming uden at udnytte pladsen tilstrækkeligt - udnyttelsesgraden i eksisterende installationer er ofte lav.

Sikr effektivitet med den rigtige tekniske opsætning

Et vertical farming-setup er ikke nødvendigvis effektivt i sig selv - vækstbetingelserne skal være ideelle.

- Ved en automatiseret installation flytter en elevator renderne til inspektionsgangen, hvor producenten er i stand til at kontrollere dele af produkterne. Det automatiserede system driver resten af produktionen, da større planterVed flyttes til højere og højere positioner med øget afstand mellem lagene”, forklarer Pål G. Knutzen.

Automatiseringen af moving gutters giver producenterne mulighed for at tildele et større nettoareal til dyrkning og dermed en større produktion.

Udover moving gutter installationen skal vertical farming faciliteterne have kontrol over kunstigt lys, over miljøet i produktionsområdet og gødning. Pål G. Knutzen uddyber:

- Med LED-vækstlys af høj kvalitet er det muligt at gøre hver dag til en solskinsdag uden at være afhængig af det naturlige lys. FL100 fra DGT by Senmatic er en stærk og styrbar LED lysbar, som er ideel for indendørs vertical farming.

Kombineret med en elektronisk klimacomputer og en effektiv vand- og gødningsblander fra DGT by Senmatic, kan du kontrollere alle aspekter af dyrkningsprocessen. Sammen med dygtige partnere kan DGT by Senmatic hjælpe dig med at installere en hel automatiseret produktion.

"Hvis du har mange hektarer til din rådighed, er vertical farming måske ikke den bedste løsning for dig. Men i store byer rundt om i verden er vertical farming yderst berettiget og vil få en væsentlig betydning I fremtiden. Vi glæder os til at være en del af den udvikling og til at guide ambitiøse dyrkere til det ideelle setup for deres forretning."

Pål Knutzen Area Sales Manager hos DGT by Senmatic

Er du interesseret i at lære mere om vertical farming? Kontakt DGT by Senmatic i dag!

Jeg accepterer Senmatic's privatlivspolitik ved at indsende formularen

Styr din produktion - styrk væksten!

Styr din produktion - styrk væksten!

Som professionel i gartneribranchen har du højst sandsynligt hørt om LED vækstlys og fordelene for erhvervsgartnerier. LED vækstlys er et hurtigt voksende marked, der revolutionerer drivhusbrug med innovative løsninger og uforlignelig styrbarhed.

Læs hele historien