Tag vare på dit vand -  undgå spredning af infektion

Tag vare på dit vand - undgå spredning af infektion

UV vandbehandling: Sådan undgår du effektivt spredning af infektion i din produktion

Vandknaphed, vandomkostninger og bevidsthed om vandbehandlingssproblemer bidrager alle til den stigende brug af vandrecirkulationssystemer. Men recirkulerende vand præsenterer et nyt sæt udfordringer for at forhindre spredning af bakterielle, svampe- og virussporer. Uden den rigtige vandbehandling kan infektioner sprede sig til hele produktionen.

Infektioner kan komme ind i gartnerier med ny jord, nye frø eller regnvand, der anvendes til kunstvanding. Disse infektionskilder kan introducere bakterier eller forskellige typer svampe som fusarium til din produktion. Fusarium er særligt vanskeligt at fjerne og kan være skadelig for din afgrøde.

Spredningen af infektion til sunde planter er en stor udfordring for producenterne - især når der recirkuleres vand i gartnerier - se Vandings- og gødnings-setup

“En tommelfingerregel er at bruge så meget returvand som muligt ved vanding, og når flere planter er forbundet med det samme vandområde, kan smittefordelingen være hurtig og omfattende.”

Morten Hjorth Global Sales Manager hos DGT by Senmatic

Hvis en infektion er blevet spredt, kræver vandingssystemet kemisk behandling, og tabet kan være væsentligt. I en produktion, der potentielt er flere millioner værd, kan betydelige tab være yderst kritiske.

I en vandingsopsætning bliver ca. 80 procent vand genanvendt, både for at spare vandressourcer og penge og for at minimere gødningsforbruget. Når vand genanvendes, filtreres det oprindeligt gennem et sandfilter, der fjerner partikler, blade og andet organisk materiale. Derefter filtreres vandet gennem et skivefilter, der fjerner mulig sand. I flere drivhuse kompletteres vandbehandlingen, og det filtrerede vand genanvendes til vanding. Med denne opsætning elimineres potentielle infektioner ikke, og hvis bakterielle, svampe eller virale sporer er kommet ind i vandet, kan infektionen spredes til sunde planter i hele produktionen.

UV vandbehandling fjerner alle bakterier og svampe og sikrer, at enhver potentiel infektion elimineres. Ved at udsætte vand for UV-lys i et filter bestående af flere lysrør, bliver vandet fuldstændigt desinficeret. Antallet af lysrør, der er nødvendige i systemet, beregnes ud fra gennemsigtighed og strømning af vand. Hvis vandets gennemsigtighed er lavt, vil UV-lyset kæmpe for at nå og dermed desinficere alt vandet - derfor jo lavere gennemsigtigheden er, desto flere UV-lysrør vil være nødvendige. UV-vandbehandling er den mest effektive måde at sikre, at ingen smitte spredes til resten af din produktion, når der recirkuleres vand.

Tips til sygdomsbehandling

Udover at implementere et UV-filter i din kunstvandings- og befrugtningsopsætning, kan du tage flere skridt for at undgå sygdom i din produktion:

  • Undersøg kimplanter og indkomne stiklinger ved at kigge efter lokaliserede symptomer som bladpletter, ødelagte spirer, symptomer på rodsvamp og rodlæsioner.
  • Sikre en optimal vandingsstrategi
  • Fjern alle syge planter og læg dem i forseglede plastposer.
  • Inspicer planter regelmæssigt - mindst 5% af alle planter i afgrøden.
  • Infektionsrisikoen er højest i løbet af efteråret - vær ekstra forsigtig på det tidspunkt af året.
  • Sikre adgangen til drivhuset, så bakterier ikke medtages af folk, der kommer ind.
  • Læg ikke afskåret materiale tæt på drivhuset.
  • Oprethold en god temperatur og luftfugtighed i dit drivhus med en klimacomputer

En billig forsikring til dit drivhus-vandingssystem

Der er flere indgangspunkter for sygdomme i din produktion, og derfor vil du sjældent kunne præcisere, hvornår eller hvordan en infektion er indtruffet. UV vandbehandling er din forsikring mod spredning, hvis en infektion forekommer.

UV vandbehandlings-løsningen fra DGT by Senmatic er miljøvenlig, nem at implementere og kan nemt tilføjes til et nyt eller eksisterende vandingssystem.

“Gamble ikke med din vandforsyning! Du kan sammenligne investeringen med en forsikring - og en meget billig en i forhold til udgifterne, hvis en smitteudbredelse rent faktisk opstår i din produktion.”

Morten Hjorth Global Sales Manager hos DGT by Senmatic

Er du interesseret i at vide mere om UV-desinfektion? Kontakt DGT by Senmatic i dag!

Jeg accepterer Senmatic's privatlivspolitik ved at indsende formularen

Fremtidssikring med en optimal gødskningsløsning

Fremtidssikring med en optimal gødskningsløsning

Et år efter at tyske Blumen Colmorgen fik installeret gødskningsløsningen AMI Penta, har virksomheden ikke blot opnået store tidsbesparelser, men har også forbedret produktionskvaliteten. I takt med at virksomheden vokser, kan gødskningsløsningen tilpasses til de ændrede behov.

Læs hele historien