Imødekom efterspørgslen

Imødekom efterspørgslen

Dyrkning af rød salat med LED vækstlys

For at imødekomme efterspørgslen efter produkter af høj kvalitet og rødpigmenteret salat investerede den svenske virksomhed Spisa Smaker AB i et LED-vækstlampesystem. Virksomheden har ikke blot formået at forbedre kvaliteten væsentligt, men har også reduceret elforbruget med 48 %. 

En central del af det at drive et erhvervsgartneri er kontinuerligt at forbedre kvaliteten af afgrøderne og optimere produktionen, så den kan imødekomme efterspørgslen. Gartneriteknologi byder på mange muligheder for at udvikle virksomhedens produktionsmetoder og produkter. I de senere år har der været en stigende efterspørgsel efter salat og krydderurter, som ikke blot smager godt, men også ser dekorative ud. Én løsning, der kan tages i brug for at imødekomme efterspørgslen, er LED-vækstlamper.   

Svenske Spisa Smaker AB er en af de virksomheder, der har mærket denne efterspørgsel. Virksomheden, der er Europas største producent af krydderurter og salat, må konstant udvikle forretningen og rette ind efter eksterne faktorer. Derfor besluttede de at investere i LED-vækstlampeløsningen FL300 fra DGT by Senmatic for at øge produktionskvaliteten og spare energi.

– Vi skulle fokusere på at øge kvaliteten af vores landbrugsprodukter, og vi oplevede samtidig en øget efterspørgsel efter rød salat og krydderurter med en mere intens smag, så derfor havde vi brug for en løsning, der kunne hjælpe os med at klare de udfordringer, siger Maintenance Manager hos Spisa Smaker AB Adam Johnsson. 

"Den høje grad af styring, som er mulig med LED-systemet, var udslagsgivende for beslutningen, fordi den giver os en god mulighed for at arbejde med pigmentet i vores salat og dyrke de bedst mulige afgrøder. Ud over at forbedre salatens røde pigment har vi også være i stand til at producere en mere stabil afgrøde med en højere tæthed takket være LED-systemet."

Adam Johnsson Maintenance Manager hos Spisa Smaker AB

 

Frembringer rød pigmentering i salat

Der er flere salatsorter, som indeholder rødt pigment. Under naturlige lysforhold er det muligt at dyrke rød salat i sommerhalvåret, når koncentrationen af sollys er høj, mens det er sværere at dyrke den røde salat i det mørke vinterhalvår, hvor dagene er kortere.

Det var også den primære årsag til, at Spisa Smaker AB valgte at installere LED-belysning.

– Vi havde nogle temmelig store udfordringer med farven på den røde salat i vinterhalvåret, og vi kunne ikke levere den nødvendige kvalitet, siger Adam Johnsson.

– Nu kan vi dyrke rødpigmenteret salat i vinterhalvåret uden disse problemer. 

 I mange år mente man, at salatens røde farve var forårsaget af det røde lys i solens stråler.

– Men i dag ved vi, at den røde pigmentering forårsages af eksponering for lys i den blå ende af spektret, siger Johnny Rasmussen, Key Account Manager hos DGT by Senmatic.

Det opdagede man, da man udsatte salat for LED-lamper med et højt indhold af blåt lys.

– Det blå lys aktiverer det røde pigment, og processen sker hurtigere end ved brug af traditionelle lyskilder. Det betyder, at salatsorter, som indeholder rødt pigment, kan blive røde på blot fem dage under LED-lysbjælker, forklarer Johnny Rasmussen.

 

Styring af struktur og farve med LED-lamper

Som Spisa Smaker AB har erfaret, påvirker LED-lys i det fulde spektrum ikke blot salatens røde farve, men også dens struktur. Mens det blå lys giver en tæt struktur, får det røde lys salatens celler til at strække sig.

– Den høje grad af styring, som er mulig med LED-belysningssystemer, giver vores kunder mulighed for at forbedre kvaliteten af deres salat og på den måde dyrke bedre afgrøder, siger Johnny Rasmussen. Han tilføjer, at en god tommelfingerregel er, at man primært skal udsætte salaten for blåt lys i begyndelsen af produktionsprocessen. Det giver en tættere salat med større stabilitet omkring rødderne.

– Når salaten senere i processen udsættes for mere rødt lys, stimulerer det væksten og øger længden af bladene i toppen af salaten. I det sidste stadie af produktionen skal det blå lys være dominerende for at frembringe den røde farve, uddyber Johnny Rasmussen.


Step 1: Blåt Lys 


Skaber en tæt salat med stabile rødder.


Step 2: Rødt Lys


Stimulerer væksten og øger længden af bladene i toppen af salaten. 


Step 3: Blåt Lys


Frembringer rød pigmentering i salaten.

“Muligheden for fuldstændig styring er det, der gør LED-belysning unik og effektiv. Du kan styre hvert trin i produktionsprocessen og på den måde forbedre produktkvaliteten.”

Johnny Rasmussen Key Account Manager hos DGT by Senmatic

Fordele for alle erhvervsgartnerier

LED-belysningssystemer har flere fordele, som alle erhvervsgartnerier kan få gavn af. LED-lamper bruger væsentligt mindre energi end traditionelle lysarmaturer, hvilket har en positiv langsigtet effekt både på driftsomkostningerne til drivhuset og på miljøet.

Hos Spisa Smaker AB oplevede de ikke blot en væsentlig forbedring af produktkvaliteten, men også en enorm reduktion i elforbruget takket være de energieffektive LED-armaturer.

– Når FL300-systemet blev anvendt ved samme lysintensitet som traditionelle højtryksnatriumlamper, gav det en energibesparelse på 48 %, forklarer Adam Johnsson.

Brugen af LED-belysning i erhvervsgartnerier er stadig en relativt ny praksis, men den griber hurtigt om sig, efterhånden som stadig flere virksomheder i branchen får øjnene op for fordelene.

– Det går stærkt på forskningsområdet. Om nogle få år har vi endnu mere viden og dermed endnu stærkere cases og bedre eksempler på virksomheder, der har opnået imponerende resultater i form af et større udbytte og en højere kvalitet, forudser Johnny Rasmussen.

Han mener, at et skift til LED-belysning er nøglen til at forblive konkurrencedygtig og til at bevare eller øge sine markedsandele.

Læs mere om vores gartneriløsninger. 

"Det er mere afgørende end nogensinde at kunne tilpasse sin produktion og rette ind efter udviklingen i branchen generelt. Det er muligt med LED-belysning takket være dens hidtil usete grad af styring. Når du installerer et LED-belysningssystem, er det ikke blot en midlertidig løsning til kvalitetsoptimering, men en investering i fremtiden."

Johnny Rasmussen Key Account Manager hos DGT by Senmatic
Få mere at vide om fordelene ved LED-systemer og den øgede mulighed for belysningsstyring – kontakt os i dag!

Jeg accepterer Senmatic's privatlivspolitik ved at indsende formularen

Forbedr produktionskvaliteten og reducer tidsforbruget med den optimale gødningsløsning

Forbedr produktionskvaliteten og reducer tidsforbruget med den optimale gødningsløsning

På blot et år har tyskbaserede Blumen Colmorgen oplevet flere kortsigtede fordele: betydelige tidsbesparelser med lettere programmering, bedre problemløsning og øget produktkvalitet med en mere præcis dosering af befrugtning.


 

Læs hele historien