Medicinsk cannabis - og de bedste værktøjer for den ideelle produktion

Medicinsk cannabis - og de bedste værktøjer for den ideelle produktion

Produktion af medicinsk cannabis bliver en større og større del af flere gartneres forretning i både USA og Europa. Det er derfor en nødvendighed, at produktionen kører så optimalt som muligt - så man kan få den bedste høst af plantens grønne blomster.

De vigtige parametre i dyrkningen af medicinsk cannabis – og hvordan de styres!

Lysstyring

Cannabisplanten er en kortdagsplante, hvor den i vokseperioden har brug for en lang dag og i blomstringsperioden har brug for en kort dag. Lysstyring er derfor et af de vigtige parametre i dyrkningen.

Som nævnt er det vigtigt at kunne styre, at planten får den rette mængde lys, tilpasset de forskellige grostadier. Mange vælger at bruge LED-lamper, og med vores produkter opnår man følgende fordele:

 • Spektralsammensætningen – som i DGT by Senmatics LED lamper er styrbar – er vigtig. Ud over at det røde lys strækker planten, og det blå gør den mere kompakt, så har det blå lys også den fordel, at det påvirker olieindholdet i planten. Det betyder at ved en sammensætning af spektralfordelingen med mere blåt end rødt lys, så kan man øge olieindholdet i cannabisplanten og derved opnå en bedre kvalitet.

 • LED-lampen afgiver mindre varme end HPS, og kølingsbehovet er derfor mindre, hvilket i sidste ende giver en ressourcebesparelse.

 • Med brug af LED sikrer man et kraftigt lys med færre armaturer, end hvis man bruger HPS.

 • Vores LED-lamper har styrbar spektralfordeling og lysintensitet, og indstillingerne kan baseres på den enkelte sorts behov, så der opnås den rigtige størrelse plante for det bedste indhold af olie.

Til styring af det naturlige lys, bruges mørklægningsgardiner, så dagslængden kan tilpasses plantens behov. Til styring af både lyset og mørklægningsgardiner bruges vores klimastyring LCC4.

LCC4 styrer mange af de vigtige elementer igennem dyrkningen af medicinsk cannabis

Temperatur- og ventilationsstyring

Temperaturen i et væksthus kan komme fra flere forskellige varmekilder. Styringen af denne sker igennem LCC4, der kan kontrollere rumtemperaturen, uanset om den kommer fra et vandbåret system (f.eks. varmerør) eller andre varmekilder.

Det er også muligt at styre temperaturen i et lukket rum, hvor store dele af varmen kommer fra det tændte vækstlys. I de mørke perioder tilføres varme. Styringen af klimaet med de store skift mht. tændt og slukket lys, stiller store krav til LCC4 klimastyringen, da den skal tænde og regulere kølemaskine, affugter, varmekilde, lys samt Co2.

Ventilationen har indvirkning på miljøet i væksthuset, og den styres af LCC4 via en udendørs vejrstation. LCC4 sørger for, at vinduerne åbnes og lukkes efter behov. Læsiden åbnes så meget, det er nødvendigt, hvorefter vindsiden åbnes. Kaskadestyring af vinduer giver en effektiv udluftning i drivhuset selv ved små åbningsprocenter.

Ved dyrkning i lukkede rum anvendes klimastyringens Super Step program til styring af kølemaskine. Derved bruges kølemaskinen som ”vindue”.

Styring af fugt og Co2

Fugtstyring
Kontrol af fugtigheden er et andet meget vigtigt parameter i dyrkningen af cannabisplanten. RTFC-7 er en føler, der koblet sammen med LCC4 klimastyringen, bl.a. styrer fugtigheden i væksthuset igennem ventilation.

I et lukket rum styres fugtigheden igennem LCC4’s software, som styrer dyrkningsrummets ventilation og affugteranlæg.

Co2-styring
For at sikre den optimale vækst skal mængden af Co2 være korrekt. Via en Co2-sensor i RTFC-7, aflæses Co2-indholdet i vækstrummet. Udfra det indtastede set-punkt doseres Co2. LCC4 kender naturligvis forskel på dag og nat, sådan at der kun anvendes Co2, når vækstlyset er tændt eller ved solindstråling i væksthuset.

Automatiser klimastyringen for at spare ressourcer og undgå spild

Jo mere præcist du er i stand til at styre klimaet i dit væksthus, jo mere gavnligt er det for dig og dine planter. Nøjagtigheden kommer med automatisering.

Automatisering er nøglen til at forbedre effektiviteten og spare ressourcer, da flere processer og justeringer håndteres automatisk af klimacomputeren - når de er mest nødvendige.

Den automatiske klimastyring eliminerer yderligere flere manuelle fejl ved løbende overvågning, nøjagtig kontrol og evnen til at alarmere dig, hvis der opstår fejl. Nøjagtigheden, styrbarheden og forebyggelsen af fejl hjælper dig med at spare energi, vand og næringsstoffer, fordi systemet automatisk tilpasser sig bestemte forhold - eller giver dig besked om uhensigtsmæssige forhold.

Generelle fordele ved elektronisk klimastyring

Som beskrevet er klimastyringen LCC4 i stand til at styre og kontrollere rigtig mange elementer i klimazonerne – og der er naturligvis mange flere muligheder end de nævnte. Men overordnet set kan man sige, at de primære fordele ved elektronisk klimastyring er følgende:

 • Forøge produktionsudbyttet
 • Sikre en højere plantekvalitet
 • Forbedre effektiviteten og spare ressourcer
 • Styring af energiforbruget
 • Forbedre væksten gennem præcis kontrol
 • Garantere et minimum af fejl ved hjælp af brugervenlige og datadrevne klima-controllere

Næringsstoffer og vanding - få de bedste resultater ved brug af AMI Penta blanderen

AMI Penta vandings- og gødningsblander

Gødning og vanding er naturligt nok også essentielt for dyrkning af medicinsk cannabis, og det kan styres igennem vores AMI Penta vandings- og gødningsblander.

 • AMI Penta styrer sammensætningen af gødninger fra stamopløsninger, så næringsstofferne optimeres og resulterer i ideelle vækstbetingelser.
 • Vandingstiden kontrolleres for dyrkningszonerne, så vandmængden til de enkelte planter bliver korrekt.
 • Vandet fra bordene eller dyrkningsrenderne kan genbruges, så vandingen i produktionen bliver et lukket system. Med dette opnår man besparelse på vand og gødning.
 • Genbrug af vandet kræver vandrensning med UV-lys for at undgå smittespredning. Beregning og dimensionering af UV-anlægget er vigtig i forhold til anlæggets effektivitet, så vandet renses for sygdom. Vi kan naturligvis være behjælpelige med denne beregning.
Her kan du læse en case om, hvordan netop AMI Penta var medvirkende til, at en kunde ikke kun opnåede store tidsbesparelser, men også forbedrede produktionskvaliteten.

Som gartner er man naturligvis bevidst om, at dyrkning af medicinsk cannabis – og andre kulturer – kræver, at man har styr på de mange elementer i væksthuset. Til det og for opnåelse af den optimale produktion kræves professionelle styringsværktøjer – som f.eks. vores klimastyring, LED-lamper og gødningsblander.

Vi har bidraget til flere forskellige projekter indenfor cannabisproduktion og har derfor en bred erfaring i sammensætningen af produkter i forhold til den enkelte produktions behov. Vi har deltaget i projekter med både enkelte komponenter og nøglefærdige løsninger, hvor alt udstyr er blevet monteret. Vi hjælper også gerne dig med at finde de bedste værktøjer til din produktion.

DGT by Senmatic er frontløbere inden for avancerede produkter til medicinsk cannabisproduktion - kontakt os og lad os vise, hvordan du får et forbedret output - og valuta for pengene!

Jeg accepterer Senmatic's privatlivspolitik ved at indsende formularen

Hvordan man vælger den rigtige løsning til klimastyring

Hvordan man vælger den rigtige løsning til klimastyring

Alle kommercielle dyrkere har stor viden om deres egne kulturer, men på trods af det skaber den manuelle klimastyring en mangel på styrbarhed og insigt i data. Måske kender du den rigtige temperatur, den korrekte lysmængde og den optimale vandingsprocess. Men ved du, om forholdene kunne blive endnu bedre - og derved resultere i en forøget plantekvalitet? 

Læs hele guiden