Markant hurtigere forædling med fleksibel totalløsning

Markant hurtigere forædling med fleksibel totalløsning

For at accelerere processen for forædling af afgrøder, såsom byg, har forædlingsvirksomheden Nordic Seed netop slået dørene op til et splinternyt indendørs anlæg med en totalløsning fra DGT by Senmatic. Nordic Seed forventer at øge hastigheden for de indledende stadier af forædlingen fra 3 til 4 år til blot ét år.

Dyrkning af afgrøder har altid været afhængig af årstiden; nogle dyrkes i foråret og andre om vinteren. Eller rettere: sådan plejede det at være. Med det splinternye 2.200 m2 drivhus kan den danske forædlingsvirksomhed Nordic Seed nu dyrke afgrøder, såsom byg, året rundt og uafhængigt af den naturlige dyrkningsårstid om vinteren. I løbet af blot ét kalenderår forventer virksomheden at kunne dyrke tre til fire generationer – noget der på marken ville tage tre til fire år.

Formålet med forædling af afgrøder er vigtigst af alt at forbedre udbyttet, resistens af sygdomme og slutkvaliteten. Med andre ord sikrer forædling, at antal høstede brugbare afgrøder pr hektar øges.

"Gennem forædling kan vi forbedre udbyttet med cirka 0,5-0,75 % årligt. Med vores nye indendørs faciliteter, hvor vi kan kontrollere alt fra klima, lys, vanding og gødning ud på forskellige sektioner, forventer vi at kunne accelerere processen og opnå endnu bedre resultater."

Jens Due Jensen Leder af bygforædling i Nordic Seed

Indendørs vækstteknologier forbedrer udendørs afgrøder

Som ekspert i indendørs vækstteknologier, blev DGT by Senmatic valgt som leverandør af teknologiske løsninger til det omfangsrige projekt. Leverancen inkluderede alle elektriske installationer, klimakontrol, vandings- og gødningsanlæg, rørføring og ventilation.

Morten Hjorth

"Vi er højt specialiserede i skræddersyede og fleksible højteknologiske løsninger til gartneribranchen og blev valgt som totalleverandør på klima, vanding/gødning, rørføring og ventilation. Med erfaring fra lignende forskningscentre kunne vi guide Nordic Seed gennem hele processen."

Morten Hjorth Area Sales Manager i DGT by Senmatic

Indendørs vækstteknologier såsom vanding, gødning, klima, ventilation og fugt kan alle styres fra et tilstødende kontor, hvor medarbejderne kan monitorere vækstbetingelserne og analysere data fra systemet.

Ens vækstbetingelser i hele huset sikrer stabilitet

Ved at skabe et drivhus, hvor alle centrale dele for plantevækst kan kontrolleres, skaber man et homogent vækstmiljø, hvilket betyder, at Nordic Seed nu kan være sikre på, at afgrøderne har nøjagtig ens vækstbetingelser i hele drivhuset – og netop stabilitet er afgørende, når man forædler afgrøder, fortæller Jens Due Jensen.

"De fleste kornafgrøder vil naturligt søge mod at blive 100 % indavlede, da det gør dem genetisk stabile. Forædling starter med at skabe diversitet gennem kontrollerede krydsninger. Forædleren identificerer interessante forældre, der har høj kvalitet i forhold til fx sygdomsresistens og udbytte, for at skabe en kontrolleret krydsning. Efter krydsningen skal linjerne indavles i 3-4 generationer, før den bedste linje kan udvælges. Drivhuset og dets teknologi betyder, at vi kan speede indavlingsprocessen op og gør, at vi kan arbejde året rundt uden at være begrænset af årstiderne."

Jens Due Jensen Leder af bygforædling i Nordic Seed

Fleksibelt vandingssystem

En afgørende faktor for Nordic Seed var muligheden for at inddele drivhuset i sektioner. Særligt ønskede Nordic Seed at kunne arbejde med flere forskellige afgrøder på forskellige stadier og derved kunne analysere kvaliteten af disse.

DGT by Senmatic installerede derfor et fleksibelt vandingssystem, der kan inddeles i mindre sektioner via vandingsventiler til hvert enkelt bord. I industrielle drivhuse vander ventiler typisk op mod 20 borde samtidig. Med denne løsning kan hvert enkelt bord nøjagtigt kontrolleres, ligesom næringsstoffer, vandingstider og gødning kan tilpasses den enkelte afgrøde på det enkelte bord, og derved gro et mangfoldigt udvalg af afgrøder meget hurtigere. Den præcise monitorering og styring giver således fuld fleksibilitet.

Systemet gør det også muligt at vande med forskellige gødningsrecepter. Recepterne prædefineres fra en central computer og leveres til det valgte bord direkte fra gødningsblanderen. Blanderen kontrollerer også pH-værdier. Nordic Seeds nye drivhus har 80 borde totalt, to vandingsstrenge, to gødningstanke og to returvandsbassiner.

DGT by Senmatic som partner igennem hele processen

I den indledningsvise del af projektet ydede DGT by Senmatic særligt rådgivning og planlægning af projektet, mens man startede byggefasen ved at udføre al rørlægning og elektriske installationer.

Derfra blev de teknologiske løsninger installeret: AMI Penta vandings- og gødningsblander, LCC4 elektronisk klimastyring, RTF7-sensor til kontrol af temperatur, fugt og CO2 samt gearmotorer og tandstænger til ventilation.

AMI Penta Vandings- og Gødningsblander

Læs mere om AMI Penta

LCC4 elektronisk klimastyring til styring af flere afdelinger

Læs mere om LCC4

RTF7-sensor for kontrol af temperatur, fugt og CO2

Læs mere om RTF7

"Projektet illustrerer hvordan vi altid arbejder uanset omfanget af installationen: fra initial rådgivende partner til installation af teknologi, der lever op til kvalitetskravene, og videre til vedligehold. Og altid med kundens specifikke behov i fokus"

konklusion af Morten Hjorth Area Sales Manager i DGT by Senmatic
LCC4 Climate computer from Senmatic

Ultimativ klimastyring for alle væksthuse

Væksthuse indeholder økosystemer, der har brug for klimastyring af høj kvalitet for at sikre de bedste vækstbetingelser. De forskellige klimakomponenter og processer tilpasses effektivt hinanden gennem elektronisk klimakontrol. Elektronisk og automatiseret klimakontrol er relevant for alle kommercielle væksthuse og andre former for vækst-setups, og medfører adskillige fordele:

  • Forøget udbytte
  • Højere plantekvalitet
  • Forbedret effektivitet og besparelse af ressourcer
  • Hindrer spild af energi, vand og næringsstoffer
  • Højner præcisionen af væksten ved hjælp af nøjagtig styring
  • Sikrer et minimum af fejl med brugervenlig og datastyret klimakontrol
Vælg den rigtige klimastyring
AMI Penta fertilizer mixer from Senmatic

Vandings- og gødningsblander med præcision i verdensklasse

For at skabe de optimale vækstbetingelser skal planterne have tilført den rette mængde vand på det rette tidspunkt. Vores vandings- og gødningsblander sikrer, at vandet leveres til planterne på præcis det rette tidspunkt, i den rette mængde og med de rette næringsstoffer i det rette blandingsforhold, den rette koncentration og med en pH-værdi, som konstant justeres.

Vælg den rigtige gødningsblander

Vores mekaniske klimastyring sikrer optimal ventilation

Ventilation er nødvendigt for at opretholde optimale vækstbetingelser i drivhuse. DGT by Senmatic leverer patenterede tandstænger og gearmotorer, som passer til alle spændingsniveauer, hastigheder og strømforsyninger:

  • Minimalt vedligeholdelsesbehov
  • Lavt støjniveau
  • Høj driftssikkerhed og fleksibilitet
  • Lang levetid
Se produkter til mekanisk klimastyring

Om Nordic Seed

Nordic Seed blev etableret i 2008 gennem en sammenlægning af Pajbjergfonden, Abed Fonden og DLA Agro. Nordic Seed har til formål at udvikle sunde kornafgrøder med højt udbytte samt en variation af bælgplanter til gavn for landbrugssektoren i Danmark og Nordeuropa. Nordic Seed råder over 1025 hektar til kornforædling, sortsudvikling samt handel med frø og korn. Virksomheden er en del af handelskoncernerne Danish Agro og Vestjyllands Andel, der samlet beskæftiger 5.000 medarbejdere og er ejet af 11.000 danske landmænd.

Du kan her læse Nordic Seeds egen beretning om det nye væksthus.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om totalleverancer af klimaløsninger? Eller ønsker du i første omgang at udvikle din forretning gennem mindre tilkøb af vækstteknologier? I DGT by Senmatic er vi eksperter i både små og store installationer og ser frem til at tale med dig om mulighederne for din forretning.

Du er velkommen til at kontakte en fra vores salgsteam - eller du kan også udfylde nedenstående formular.

Jeg accepterer Senmatic's privatlivspolitik ved at indsende formularen

Fuldskala klimaløsning til planteforskning

Fuldskala klimaløsning til planteforskning

En fuldskala klimaløsning på Aarhus Universitet muliggør avanceret planteforskning, som er nødvendig for fremtiden for gartneri og kommercielle væksthuse. Innovativ funktionalitet er afgørende for det komplekse setup på universitetet, og det gælder også for stabile og pålidelige operationelle processer.

Læs hele historien