Interesseret i fremtidens lys?

Interesseret i fremtidens lys?

- HPS vs. LED....

HPS vs. LED - Tradition vs. Fremtidssikring!

HPS er den velkendte og traditionelle vækstlampe for alle kulturer, så hvorfor skal du løbe den “risiko” at vælge LED
til dit gartneri – og er det mere fordelagtigt at dyrke planter under LED-lamper? Læs her hvorfor vores styrbare LED-lamper
er et intelligent valg, og hvorfor flere og flere gartnere anser LED for værende en bedre løsning end HPS

Lad os starte med plantens behov

De stiplede linjer på graferne, indikerer fotosyntesens aktive område. Bemærk forskellen på spektra (farverne) på henholdsvis HPS og LED. Det er væsentligt at vide, at især rødt, noget blåt og kun ganske lidt grønt/gult er vigtig for plantens vækst. Læg også mærke til strålevarmen på HPS-grafen: Det er en meget dyr form for opvarmning.

mellemrum

HPS eller LED?

Nedenfor finder du udsagn om både HPS og LED - og hvert udsagn skal ses som værende holdt op imod hinanden - hvilket betyder HPS versus LED. Dette vil give dig et indblik i forskellen imellem de to slags lamper.

HPS

1. Væsentlig varmestråling fra lamperne i toppen af væksthuset = fordyrende opvarmning.

2. Ofte behov for udluftning grundet varmestråling fra lampen.

3. Ét spektrum (farve) skal passe til alle planters behov.                                                                                  
4. Ikke muligt at ændre på spektrum og dermed mængden af blåt lys.

5. Traditionel lysstrategi = begrænset mulighed for produktionsoptimering.

6. On/off brug.

7. Lav effektivitet μmol/w/s.

8. Nedgang i pærens lyseffekt over tid - men energiomkostningerne er uændrede.

9. Pærer med kortere levetid, ca. 10,000 h.

10. Vedligeholdelse er nødvendig for et stabilt output.

LED

1. Et minimum af varmetilførelse sikrer bedre kontrol af varmen = økonomisk besparelse.

2. Optimal udnyttelse af isolationsgardiner og CO2-tilførelse.

3. Styring af spektrum (farve) og lysintensitet, som er nødvendig for alle planters forskellige stadier.

4. Mindre behov for retarderingsmiddel ved brug af blåt lys (resulterer i en mere kompakt plante).

5. Optimeret produktionstid.

6. Dynamisk lysstyring = energibesparelse.

7. Høj effektivitet μmol/w/s.

8. Konstant lyseffekt fra diode med uændret strømforbrug.

9. Dioder med lang levetid, ca. 70.000 t..

10. Stort set ingen vedligeholdelse.

Varmecirkulation - HPS vs. LED

- og hvorfor det er indlysende, at brug af HPS vil resultere i et væsentligt varmetab

HPS forklaring:

Strålevarmen fra HPS-lamperne vil øge temperaturen i toppen af væksthuset. Denne varme vil cirkulere til temperatursensoren, som vil lukke/reducere bundvarmen. Dette resulterer i “kolde rødder”, som påvirker planternes vækst. For at undgå denne situation åbnes topvinduerne, temperaturen falder og giver temperatursensoren mulighed for at åbne bundvarmen. Som følge heraf vil de åbne vinduer være årsag til tab af varme og CO2.

LED forklaring:

Ved en driftstemperatur på kun 45°C for DGT by Senmatics LED-lamper, er klimaforholdene for planten væsentlige mere optimale. Undervarme kan være aktiv under alle forhold for at sikre aktive rødder og resultere i optimale vækstbetingelser. Den betydelig lavere driftstemperatur i LED-lamperne medfører mindre ventilation og forhindrer varme- og Co2-tab.

Besparelser ved brug af LED!

Når man overvejer en investering I LED-lamper, vil man normalt kun regne på den faktiske omkostning
– hvor meget koster en lampe, og hvad vil afkastet af investeringen være? Men der er mange flere besparelser og fordele, der bør overvejes end kun omkostningen ved indkøbet og installationen. Mon du er opmærksom på disse? 


Direkte økonomiske besparelser

 • Elforbrug
 • Lysintensitet og spektralsammensætning er optimeret i forhold til plantens behov
  (at tænke som en plante)
 • Det samme konstante lys-output år efter år


Sekundære besparelser

 • Bedre kontrol af varmen i væksthuset bestående af:
  - Bedre varmestyring (forholdet mellem top- og bundvarmen)
  - Mindre overproduktion af varme, så gardinet kan bruges som isolationsgardin
  - Lukkede vinduer sikrer et kontrolleret CO2-niveau
 • Mindre brug af kemikalier giver sundere planter (og beskytter miljøet)
 • Optimeret produktionstid (større udbytte)
 • Større ensartethed af planterne resulterer i højere effektivitet og mindre arbejdskraft.

Flere og flere gartnere fokuserer nu på disse ekstra besparelser (som er lig med indtjening)! Husker du
også at medregne dem? Vi mener, det er en vigtig faktor at holde sig for øje, og det bør indregnes i enhver cost / benefit-analyse, når overvejelserne går på en investering i en LED-installation.

En sidste bemærkning

Vi håber, disse informationer vil hjælpe dig igennem processen med at beslutte, om du vil bibeholde de traditionelle HPS-lamper, eller om du vil fremtidssikre dit gartneri med LED-lamper. Hvis du har behov for yderligere informationer eller hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på telefonen eller på e-mail.

Du kan også finde en masse værdifuld information ved at besøge vores andre sider på vores website.

Vi ser frem til at drøfte udbyttet og fordelene af LED-lamper for din forretning.

Kontakt os