Bioblander udviklet i samarbejde med kunder i Tyskland og Østrig

Gartenbau Krebs i Loxstedt-Bexhövede i Tyskland er producent af småplanter, og da han ønskede en AMI Penta blander, der kunne vande ud med biomasse. tog han kontakt til vores tyske forhandler TSG Gewächshaustechnik.

Det samme var tilfældet for Blumen Plettig KG i Stallhofen i Østrig. Han kendte dog ikke på forhånd til DGT by Senmatic, men fik vores gødningsblander anbefalet af en anden kunde. Blumen Plettig KG producerer stauder og ønskede også at kunne vande ud med biomasse.

Begge kunder havde behov for at tilføje mikroorganismer eller plantestyrkende midler, der ikke ændrer EC-værdien til vandingsvandet. Doseringen skulle være proportional med mængden af vandingsvand og skulle kontrolleres automatisk for hver kultur via gødningsblanderen. EC kan ikke bruges, når man udbringer mikroorganismer, fordi det udbringes med almindeligt friskvand, hvor EC er lavt. Men med bio-venturien - som senere blev udviklet - kan gødningen styres  helt, fordi den regulerer, som var det en EC-værdi blot i procent. Den doserer proportionelt efter vandflowet.

Kunderne havde en forventning om at kunne opnå en præcis dosering af vandingsvand og tidsbesparelse på grund af eliminering af manuel anvendelse.

Via et samarbejde mellem DGT by Senmatic, TSG Gewächshaustechnik og kunderne startede udviklingen af en bio-venturi, som netop kunne opfylde disse krav.

Resultater
Blanderne med bio-venturi har kørt siden starten af 2020 – dvs. i skrivende stund nogle måneder – og begge kunder har konstateret følgende:

  • En meget nem og problemfri håndtering af styringen.
  • En meget præcis dosering.
  • En betydelig tidsbesparelse ved anvendelse af bio-gødningerne.

Både Gartenbau Krebs og Blumen Plettig KG er selvsagt meget tilfredse med både samarbejdet med TSG og DGT by Senmatic, og ikke mindst med valget af en AMI Penta Bio-blander.

Se alle produkter indenfor vanding- og gødningsblandere