UV Water treatment for greenhouses

UV Vandbehandling

Miljøvenlig og skånsom desinficering

Ikke kun drikkevandet skal holdes bakteriologisk rent. For at sikre grundvandsressourcen er stadigt flere virksomheder opmærksomme på de miljømæssige og økonomiske besparelser, der ligger i at genanvende recirkuleret vand. For at kunne genanvende vand er en desinfektion nødvendig.

UV Vandbehandling sikrer en skånsom desinficering af vand. Modsat klorresning nedbrydes vandets indhold af kvælstof og organisk materiale ikke, og der dannes ingen skadelige biprodukter. UV Vandbehandling består af lavtrykslamper, der med UV-C lys ved en bølgelængde på 254 nm renser vandet på en miljørigtig måde. Det er fastslået, at netop en bølge-længde på 254 nm. har den største drabseffekt overfor mikroorganismer som bakterier, vira og svampe.

UV-C- strålerne trænger ind i bakteriernes genetiske materiale og ødelægger arveanlæggene, så bakterierne ikke kan formere sig.
UV Vandbehandling består af flere reaktorer i syrefast, rustfrit stål, hvori der er placeret en UV-C lampe i et beskyttende kvartsdykrør.

Anlægget er konstrueret ud fra beregninger, der garanterer en bestråling på 400 J/m2 i alle punkter i reaktoren. Konstruktionen tager højde for, at lampens intensitet falder med levetiden. Derfor er alle beregnede kapaciteter baseret på intensiteten ved slutningen af lampens levetid.

Til at overvåge UV-bestrålingen leveres anlægget med en godkendt UV-sensor, der kontinuerligt måler UV-inten-siteten og giver alarm i tilfælde af lav UV-bestråling. Anlægget leveres med reaktorerne koblet serielt. Strømningen gennem glere reaktorer sikrer en opladning, så der opnås en bedre udnyttelse af UV-lyset i den enkelte reaktor.

For at kunne bestemme hvilken type UV Vandbehandling, der er brug for i den enkelte produktion, skal vandets gennemsigtighed måles.
UV Vandbehandling kan installeres i et eksisterende system og er ikke særligt pladskrævende. Det er fuldautomatisk og behøver ikke specialuddannet personale til drift og vedligeholdelse.

Kontakt os

Hvilke fordele får du? ...... se her

Vandbehandling uden brug af kemikalier

Ingen ændring af vandets naturlige sammensætning

99,9 % reduktion af alle mikro-organismer

Økonomisk fordelagtig desinfektionsmetode

Flere funktioner Download produktblad
Flere funktioner

Flere væsentlige funktioner

  • 4 forskellige typer
  • Økonomisk besparelse
  • Lavtrykslamper med UV-C lys
  • Reaktorer lavet i syrefast, rustfrit stål
  • Garanterer en bestråling på 400 J/m2 i alle punkter i reaktoren
  • Godkendt UV-sensor
  • Vi hjælper dig med at få målt vandets gennemsigtighed
  • Fuldautomatisk system
Download produktblad

Download produktblad

Find din forhandler her

Totalløsninger fra Senmatic

Se hvilke muligheder vores totalløsninger vil give dig og dit gartneri.