Start tray / drain tray for irrigation control by Senmatic

Startbakke / Drænbakke

Lad plantens fordampning styre vandingen

Med en drænbakke eller en startbakke bestemmer planterne, hvornår de vil vandes. Startbakken og drænbakken bruges til styring af vandingsfrekvensen for kulturer dyrket i stenuld eller perlite, f.eks. tomater, agurker, moderplanter m.fl. 

Funktion af startbakken
Stenuldsdyrkningsmåtter med planter placeres på startbakken. Det er vigtigt, at plastfolien fjernes fra bunden af stenuldsdyrkningsmåtten. Anvender man perlite, skæres der huller i bunden af sækkene, så overskudsvandet kan løbe ud.

Når der bliver vandet, vil en del af gødningsvandet blive i stenulden, og en del vil sive ned i bakkens reservoir. Bakkens reservoir står i forbindelse med et følerarrangement. Dette giver et signal til vanding, når en del af vandet i reservoiret er forbrugt af planterne, placeret på startbakken.
Hvor meget vand der skal forbruges, før et startsignal afgives, kan indstilles ved at hæve eller sænke følerelektroden. Elektroden forbindes til en vandingsautomat, som starter en vanding hver gang, elektroden har givet startsignal.

Funktion af drænbakken
Som for startbakken, fungerer drænbakken ved at placere stenulds-måtter på bakken. Det er vigtig, at plastfolien fjernes fra bunden af stenuldsdyrkningsmåtten. Den afdræning, der sker ved en vanding, bliver målt af en dræntæller, der er forbundet til bakken. Dette er vist på farvebilledet.

I modsætning til startbakken, kan drænbakken ikke selvstændigt starte en vanding. Drænbakken skal være forbundet til en gødningsblander med et drænkontrolprogram.
Styringen af den ønskede drænprocent sker ved at justere solintegratorens lyssum, således at pausen mellem vandingerne ændres afhængig af afvigelsen mellem aktuel og ønsket drænprocent. I programmet indstilles drænprocenten.

Vandbesparende
Styringen af afdræningsmængden sparer vand samtidig med, at man sikrer, at overskud af tilførte næringsstoffer og affaldsstoffer fra rødderne ikke ophober sig i måtterne.

Yderligere muligheder
Registrering af vandinger kan foretages ved at tilkoble en hovedstation med vores SuperLink program (kontakt os for mere information om dette). Med hovedstationsprogrammet er der talrige muligheder for setpunktsændringer og dataindsamling.

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Hvilke fordele får du? ...... se her

Styring af vanding af kulturer dyrket i stenuld eller perlite

Præcis dosering af vand og gødning

Registrering af vandinger ved tilkobling til SuperLink

Styring af den ønskede drænprocent

Download produktblad Tekniske specifikationer
Download produktblad
Tekniske specifikationer

Specifikationer

Forudsætninger for brug af drænprogrammet

  • Drænbakke med drænregistreringsudstyr, forbundet til en AMI Penta gødningsblander
  • Afdræning fra drænbakken må maksimalt være 300 ml/min.
  • Standardlængderne for startbakken / drænbakken er 200 cm og 240 cm, men speciallængder kan også leveres.
Find din forhandler her

AMI Penta Gødningsblander

Se hvordan det er muligt at tage hensyn til plantens behov ved at bruge vores AMI Penta gødningsblander.