AMI Penta bio-venturi for vand- og gødningsblander

For præcis, nem og automatisk dosering af biomasse 

Denne bio-venturi er en del, som kan tilføjes til AMI Penta Bio Blanderen, og denne side beskriver fordele og funktioner ved bio-venturien. Den fulde information om selve Bio-blanderen finder du her.

Ved opblanding af biomasse (biogødning og nyttegørere / mikroorganismer), kan tilsætningen vandes ud i dyrkningsmediet i en meget præcis dosering. AMI Penta styrer på vandingsflowet således, at softwaren i blanderen giver mulighed for forskellige doseringsstrategier. Præcis dosering sikrer dig kontrol og dermed succes med din produktion.

Hvor er Bio-venturi særlig velegnet?
En eller flere bio-venturier kan bruges til bl.a.:
• Biogødning
• Nematoder
• H2o2
• Bactimos
• Nyttegørere / mikroorganismer

Hvilke fordele er der for dig?

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Bioregulering

Hver gødningsrecept har mulighed for at køre med biomasse. Systemet inkluderer otte biogødninger, som kan
aktiveres og deaktiveres af brugeren i hver recept. For at arbejde med biogødning er der brug for en flowsensor, analogstyret proportional magnetventil og analog flowtransmitter. Forholdet mellem hver biogødning kan via en reguleringsventil justeres fra 0,01% til 1% af det samlede udvandingsvand.

Bio-delen (venturi) kan tilføjes til din eksisterende AMI Penta eller funktionen er tilgængelig i en ny gødningsblander, der udstyres med det ønskede antal bio-venturi. 

Software er inkluderet - ingen ekstra fremtidige omkostninger

AMI Penta blanderen indeholder software for alle grupper, recepter og styring af ventiler, som er inkluderet i prisen - derfor ingen ekstra udgifter hvis dit behov ændrer sig i fremtiden.

Softwaren indeholder også mange forskellige sprog, og det er ganske simpelt at skifte imellem dem.Dette minimerer menneskelige fejl i gartnerier, der har ansatte af forskellig nationalitet.

Softwaren sikrer en blander med stor kapacitet og fleksibilitet - og den hjælper dig med optimering af vandressourcer.

 

Hvilke fordele får du? ...... se her

 • Præcis dosering af biomasse (biogødning og nyttegørere /mikroorganismer) baseret på vandflow fra blanderen til dine kulturer

 • Dosering af biomasse kan foregå uafhængigt af EC og pH

 • Besparelse af arbejdstimer, da udbringning af biomassen foregår automatisk via blanderen

 • Besparelse på mængde af biomasse - på grund af automatiseringen bruger du kun den nødvendige mængde og undgår derved spild

 • Software for alle grupper, recepter og styring af ventiler er inkluderet i prisen - derfor ingen ekstra udgifter hvis dit behov ændrer sig i fremtiden

 • Brugervenlig software - og du kan også lave dine egne opsætninger

 • Op til 8 Bio-venturi kan enten kobles på din eksisterende AMI Penta blander, eller en ny AMI Penta kan udstyres med det ønskede antal bio-venturi

Bioflow-overblik Download produktblad Flere funktioner Tekniske specifikationer
Bioflow-overblik

Bioflow-overblik

Hver biogødning regulerer flowet fra 0,25 l/m til 6 l/m (6 l/m er begrænset af selve venturien og ikke af flowtransmitteren). Vandflowet reduceres med 0,75 m3/h pr. venturi eller dummy-venturi. Det betyder, at hvis blanderen installeres med en 10 m3/t pumpe, vil det maksimale vandflow være 6,25 m3/t
(5 x 0,75 m3/t).
Procentdelen af biodoseringsforholdet for det samlede vandflow kan være fra 0,01% til 1%.

Download produktblad

Download produktblad

Flere funktioner

Flere funktioner

Softwaren i blanderen giver dig flere forskellige muligheder for aflæsning af fakta via simple menuer. Bl.a. kan du se følgende:

Indstillinger:
Biogødning kan inkluderes i hver gødningsrecept, og skærmbilledet vil vise dig:

 • En funktionsvælger til at aktivere / deaktivere gødning i en recept
 • En kolonne der viser om den enkelte gødning er aktiveret eller deaktiveret
 • Biodoseringsforhold for det samlede vandflow for hver enkelt gødning

Aflæsning:
Et overblik over aktiviteten i biogødningerne der viser dig:

 • En aflæsningskolonne der informerer om det aktuelle bioflowskrav for hver biogødning beregnet ud fra det aktuelle vandlow i l/m
 • Aflæsning af det direkte bio-flow fra flowtransmitteren i l/m
 • Aflæsning af det gennemsnitlige bio-flow i l/m
 • Aflæsning af den aktuelle afvigelse på målingen af bio-flowet set i forhold til flow-kravet

For mere information om yderligere funktioner, bedes du kontakte os.

Tekniske specifikationer

Specifikationer

Systemkrav til Bioblanderen for tilføjelse af bio-venturi

 • Flowsensor på udgående flow
 • Plads i venturienhed for bio-venturi
 • Softwareversion 1.2.35 eller nyere


Tekniske specifikationer

Der er ikke nogen specifikke tekniske specifikationer for selve Bio-venturien, men tekniske specifikationer for AMI Penta Bioblanderen er her.

Bioblander udviklet i samarbejde med kunder i Tyskland og Østrig

To kunder havde det samme behov for at kunne udvande med en præcis dosering af biomasse - og det skulle kunne styres automatisk. Da der ikke var en gødningsblander på markedet, der kunne udføre den opgave, kontaktede kunderne DGT by Senmatic. Dette resulterede i et spændende og berigende samarbejde - men hvad der var endnu mere vigtigt var, at det endte med udviklingen af en bioblander, som kunne opfylde kundernes krav.

Læs hele casen
Find din forhandler her

AMI Penta Gødningsblander

Se hvordan det er muligt at tage hensyn til plantens behov ved at bruge vores AMI Penta gødningsblander