AMI Penta bio- og gødningsblander

For præcis dosering af biomasse (biogødning og nyttegørere /mikroorganismer) baseret på vandflow

Ved opblanding af biomasse kan tilsætningen vandes ud i dyrkningsmediet i en meget præcis dosering. AMI Penta styrer på vandingsflowet således, at softwaren i blanderen giver mulighed for forskellige doseringsstrategier. Præcis dosering sikrer dig kontrol og dermed succes med din produktion.

Bio-delen (venturi) kan monteres på din eksisterende AMI Penta, eller funktionen fås i en ny blander, der udstyres med det ønskede antal bio-venturi. Blanderen kan også fungere som helt normal gødningsblander med f.eks. Ec, men blot med Bio-programmet som en ekstra mulighed.

Software for alle grupper, recepter og styring af ventiler er inkluderet i prisen - derfor ingen ekstra udgifter hvis dit behov ændrer sig i fremtiden.

Hvilke fordele er der for dig?

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Stor kapacitet og fleksibilitet

AMI Penta kan styre op til 100 grupper med individuelle startbetingelser. Til hver gruppe kan du vælge mellem 20 forskellige gødningsrecepter, der indeholder information om EC, pH og gødningsblanding. Hver gruppe kan styre op til 30 ventiler, som frit kan vælges mellem de 200 ventiler, der er til rådighed i blanderen. Op til 9 ventiler kan vande samtidig, hvilket giver en maksimal udnyttelse af kapaciteten.
Det kan vælges at indstille vandingstid eller vandingsvolumen individuelt for hver ventil.

Nem at betjene
AMI Penta gødningsblander er med sine let overskuelige menuer nem at betjene, og så vises de på en 10,1” touch-skærm. Det er muligt at vælge imellem mange sprog, og det er nemt at skifte imellem dem. Dette minimerer menneskelige fejl i gartnerier, der har ansatte af forskellig nationalitet.

Optimering af vandressourcer

For at få den samme vandblanding til alle ventiler i samme gruppe er det muligt at blande friskvand og returvand efter et procentvist forhold. Der kan vælges op til 8 returvandsbassiner med individuel styring. Derved genbruges returvandet, og vandressourcerne optimeres. Du kan læse mere her.

Moderne teknologi
Når du køber en AMI Penta, får du præcis de funktioner og funktionalitet, du har brug for. Softwaren i AMI Penta er baseret på standard operativsystem. Den er nem at opdatere og udvide med flere funktioner og større kapacitet, hvis det er ønsket. AMI Penta kan tilsluttes en central PC med SuperLink programmet for yderligere analyse af data.

Hvilke fordele får du? ...... se her

 • Præcis dosering af biomasse (biogødning og nyttegørere /mikroorganismer) baseret på vandflow fra blanderen til dine kulturer

 • Dosering af biomasse kan foregå uafhængigt af EC og pH

 • Besparelse på arbejdstimer og mængde af biomasse

 • Software for alle grupper, recepter og åbning af ventiler er inkluderet i prisen - derfor ingen ekstra udgifter hvis dit behov ændrer sig i fremtiden

 • Genbrug af returvand og derved optimering af vandressourcer

 • Driftsikker i mange år - høj kvalitet 

 • Avanceret styring af plantevæksten ved hjælp af sensorer

 • Leveres altid med blandertank - dette sikrer det korrekte mix af gødninger og dermed en højere nøjagtighed af EC og pH-kontrol

 • Flere startmuligheder med tilføjelse af forskellige sensorer

 • Kan designes så dine specielle krav bliver imødeset - op kan udstyres med op til 8 bio-venturi

 • Det er muligt at vælge imellem mange sprog, og det er nemt at skifte imellem dem. Dette minimerer menneskelige fejl i gartnerier, der har ansatte af forskellig nationalitet

Flere funktioner Download produktblad Tekniske specifikationer
Flere funktioner

Væsentlige funktioner

 • Bioprogram - blanderen fås med op til 8 bio-venturi
 • Din egen navngivning af gødningsrecepter og vandingsgrupper
 • Opbygget på moduler hvilket betyder et fleksibelt design og nem udvidelse
 • Mulighed for opsamling af data of fuld kontrol af blanderen via pc-programmet SuperLink
 • Fleksibelt setup af systemet- sensorer kan bruges på tværs af vandingsgrupper
 • 6 tidszone per dag - 6 forskellige vandingsstrategier, hvilket sikrer at EC/pH bliver automatisk justeret hver morgen og aften
 • Mange muligheder for opsætning af alarmer
 • SIIP (Senmatic Intelligent Irrigation Program)

Venligst se produktbladet under download for flere funktioner og muligheder.

Flere funktioner

 • Bassiner, recirkulation: 8
 • Gødningsrecepter: 20 - der kan forprogrammeres
 • Vandingsgrupper: 100
 • Vandingsventiler: 200
 • Op til 9 ventiler kan vande samtidig, hvilket giver maksimal udnyttelse af kapaciteten
 • Blanding af friskvand og returvand
 • Manuel start af individuelle ventiler
 • Mulighed for start via eksterne enheder
 • Drænkontrol og solintegrator
 • Vanding på tid eller i volumen samt volumenregistrering
 • Frostbeskyttelse
 • Døgn- og ugeprogram 
 • Flow fra 5 - 200 m3
Download produktblad
Tekniske specifikationer

Specifikationer

Systemkrav til Bioblander

 • Flowsensor på udgående flow
 • Plads i venturienhed for bio-venturi
 • Softwareversion 1.2.35 eller nyere

Tekniske

 • Forsyning: 3 x 230 V / 400 V AC - +10/-15 %, 50/60 Hz
 • Flow rate, Inline: 7 - 58 m3/h, 3 til 8 bar
 • Flow rate, AMIGO - Injektorsystem: 40 - 200 m3/h, 3 til 9 bar
 • Doseringsenheder, lille model: 2 - 5 enheder (en kan være pH), 1 pumpe - op til 32 m3/h, blandetank 130 L
 • Doseringsenheder, stor model: 2 - 8 enheder (en kan være pH), 1-2 pumper, <32 m3/h, blandetank 350 L
 • Min. / Max. flow i bio-venturi: 0,25 l/m - 6 l/m - dog afhængig af pumpestørrelsen
 • Vandingsventiler: 24 V DC, 0,5 A
 • Alarmudganges: 1 digital udgang 24 V DC, 0,5 A
 • Kommunikation: Ethernet
 • Kommunikation til EXP: Ethernet

 

Fysiske

 • Drifttemperatur: 0 - 50° C (32 - 122° F), uden direkte sollys
 • Fugtighed: 0 - 95 % Rh uden kondensation
 • Tæthedsgrad: IP65
 • Dimensioner L x B x H: Med 1 pumpe - 1200 x 790 x 1560 mm
 • Dimensioner L x B x H: Med 2 pumper - 1530 x 1400 x 2000 mm 

For yderligere information om antal pumper, ventiler, grupper osv. og for information om programindhold m.m., venligst gå til download produktblad.

Genbrug af returvand - og derved optimering af vandressourcer:

Optimering af vandressourcer

Med AMI Penta kan du genbruge returvandet og blande det med friskvand efter et procentvist forhold. Returvandet ligger i et separat bassin, hvori der ikke blandes friskvand. Returvand og friskvand blandes som nævnt i et defineret procentvist forhold, og det sker i det øjeblik, det føres ind i blanderen. Som følge optimeres vandressourcerne.

Kulturerne vandes og gødes med udgangspunkt i de foruddefinerede gødningsrecepter og derved ud fra planternes behov. At friskvand og returvand ikke er i samme bassin, har den store fordel, at returvandsbassinet ikke behøver en unødig stor kapacitet.

Download diagram

Fordele ved returvandssystemet:

 • Der er 3 niveaufølere i returvandsbassinet, som ud fra brugerens definition af det procentvise forhold mellem returvand og friskvand, giver signal til blanderen om vandstanden og derved, hvordan vandet skal blandes.
  Desuden sikrer følerne, at bassinet ikke løber over, og vandskader er derfor ikke en risiko.

 • Der opnås en betydelig vandbesparelse ved genbrug af returvandet.

 • AMI Penta kan som udgangspunkt styre op til 8 forskellige returvandsbassiner.

 • Softwaren til styring af returvand og friskvand er installeret på forhånd, så blanderen er klargjort til at arbejde med returvand, når den leveres. • Da returvand og friskvand ikke blandes i samme bassin, kan returvandsbassinet være af en mindre størrelse – fordelen er bl.a., at der bruges færre omkostninger til etablering.

 • Alt tilgængeligt vand bruges, så spild undgås.

 • En anden miljømæssig fordel er, at man undgår, at returvand med gødningsrester siver ned i jorden.

 • Returvandsbassinets størrelse kalkuleres ud fra vand-forbrug og -behov samt kapacitet i din produktion.

 • Vi hjælper gerne med beregning af returvandsbassinets størrelse

UV Water treatment for greenhouses

Hvad skal man være opmærksom på, når man genbruger vandet?

Du skal være opmærksom på, at risikoen ved at genbruge returvandet er, at evt. infektioner, som er trukket med ind i vandet, kan spredes til andre kulturer. Derfor er det vigtigt, at vandet renses, inden det genbruges. Det kan gøres på flere måder, bl.a. ved disse to metoder:

UV-Vandbehandling:
UV-Vandbehandling sikrer en skånsom desinficering af vand. Anlægget består af lavtrykslamper, der med UV-C lys ved en bølgelængde på 254 nm renser vandet på en miljørigtig måde. Det er fastslået, at netop en bølgelængde på 254 nm. har den største drabseffekt overfor mikroorganismer som bakterier, vira og svampe.
Du kan her læse meget mere om UV-vandbehandling og om, hvordan vi kan hjælpe med at fastlægge, hvilken type af UV-anlæg, du har behov for i din produktion.

Du kan her også få mere information om, hvordan du undgår infektion i vandet – og hvordan du behandler sygdomme, hvis de uheldigvis allerede er der.

H2o2:
En anden løsning er dosering af H2o2 koncentrat, som er medvirkende til forbedret gødningsoptag. Mængden af H2o2 bliver reguleret i forhold til mængden af vandflow. Dette kan tilføjes igennem en bio-venturi, der monteres på AMI Penta-blanderen – men selve H2o2-anlægget skal anskaffes hos en anden leverandør.

Vi hjælper dig trygt videre i en fremtid, hvor ressourcerne er betydeligt optimerede, og vandspild er fortid!

Hvis du er i tvivl om, hvilke overvejelser du skal gøre dig for at finde den rigtige løsning - eller hvis du gerne vil sammenligne produkterne indenfor vanding og gødning, kan du få yderligere information via nedenstående knapper.

Bioblander udviklet i samarbejde med kunder i Tyskland og Østrig

To kunder havde det samme behov for at kunne udvande med en præcis dosering af biomasse - og det skulle kunne styres automatisk. Da der ikke var en gødningsblander på markedet, der kunne udføre den opgave, kontaktede kunderne DGT by Senmatic. Dette resulterede i et spændende og berigende samarbejde - men hvad der var endnu mere vigtigt var, at det endte med udviklingen af en bioblander, som kunne opfylde kundernes krav.

Læs hele casen
Find din forhandler her

AMI Penta Gødningsblander

Se hvordan det er muligt at tage hensyn til plantens behov ved at bruge vores AMI Penta gødningsblander