Sammenlign funktionerne på vores produkter til vand- og gødningsblandere. Du er også velkommen til at kontakte os

Kort forklaring til de sammenlignede produkter

  • AMI Penta Gødningsblander - For nøjagtig gødning med vandingskontrol
  • AMI Penta Bio-blander - Samme funktioner som AMI Penta Gødningsblander, men med mulighed for at bruge biomasse. Det er muligt i en og samme blander at gøde med både almindelig gødning og med biomasse. Det kræver blot, at der tilkøbes en bio-venturi til AMI Penta-blanderen. Du kan få en uddybende forklaring her.
  • AMI Penta Controller - For renovering af ældre gødningsblandere
  • VA Penta - For vandingskontrol - kun for friskvand, og der er ingen EC/pH-kontrol
  • Hvis du er i tvivl om, hvad du skal overveje i forbindelse med valg af en vanding- og gødningsløsning, så kan du få hjælp her.
FUNKTIONER / PRODUKTER AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander AMI Penta Controller VA Penta Vandingscontroller
Basisudstyr
Trykpumpe på blanderen, op til 2 pumper X
Startsignal til trykpumpe (2) X
Startsignal til hovedpumpe (2) X
2 stk Venturi eller 2 stk doseringspumper X
EC / pH-kontrol X X
1 stk EC-transmitter (ingen sensor) X
1 stk EC-føler X
1 stk pH-føler
Ingen kontrol af vandingsventil X X X
Kontrol af 20 recepter X X
100 stk vandingsgrupper X X X
16 forskellige sprog X X X
Kommunikation via ethernet X X X
FUNKTIONER / PRODUKTER AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander AMI Penta Controller VA Penta Vandingscontroller
Tilbehør
Antal enheder for gødningsdosering Op til 8 stk Op til 8 stk
pH-kontrol nr. 1 X X
pH-kontrol nr. 2 X X
EC-kontrol nr. 2 X X
Antal styringer for vandingsventiler (AC ell. DC) Op til 200 stk Op til 200 stk Op til 200 stk
Frekvensstyring X X X
Ventilboks (extern vandingsventil og bassinstyring) X X X
Solcelle X X X
FUNKTIONER / PRODUKTER AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander AMI Penta Controller VA Penta Vandingscontroller
Styringsmuligheder
Vanding på tid ell. efter volume X X X
Volumeregistrering X X
EC-regulering 2-8 stamopløsninger X X
EC-styring, relativ, absolut eller forholdsmæssigt X X
Mix af friskvand og returvand X X
EC afhængig af lysindstråling X X
Automatikperiode med 4 tidszoner X X X
24 timers pause, fastsat tid eller fastsat interval X X X
Manuel start af individuelle ventiler X X X
Før og efter skylleventil X X
Solintegrator X X X
Drænkontrol X X X
Volumejustering X X X
Analog start X X X
Ekstern start X X X
Fast tidsinterval X X X
Frostbeskyttelse X X X
Døgnprogram X X X
Ugeprogram X X X
FUNKTIONER / PRODUKTER AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander AMI Penta Controller VA Penta Vandingscontroller
Alarmer
EC1/2 og pH1/2 min./max., absolut X X
EC og pH min./max., relativ X X
Flowalarm X X X
Mulighed for frie kontakter max 42V - 2A. (4 stk)
Valg af enheder
Volumen Liter, m3, gallon Liter, m3, gallon Liter, m3, gallon
Flow L/min, m3/t, gpm L/min, m3/t, gpm L/min, m3/t, gpm
Temperatur °C, °F °C, °F
Vandingstid mm:ss, tt:mm mm:ss, tt:mm mm:ss, tt:mm
Energi kj, Wh kj, Wh
Se alle produkter for vand- og gødningsblander
En fremtid med den optimale gødningsløsning

En fremtid med den optimale gødningsløsning

På blot et år har tyskbaserede Blumen Colmorgen oplevet flere kortsigtede fordele: betydelige tidsbesparelser med lettere programmering, bedre problemløsning og øget produktkvalitet med en mere præcis dosering af befrugtning.

Læs hele historien