HSV10, HS20 og returventiler

For flod-ebbe vanding i et-strengs system 

Vi har udviklet HSV10- og HS20-ventilen til perfekt vanding af flod-ebbe borde. Med HSV10- og HS20-ventilen er det muligt med en og samme ventil både at få vand på bordet samt at få afdrænet bordet, når vandingen er slut. Ventilen sikrer en regelmæssig opfyldning af bordene.

Præcis vandmængde
Både HSV10- og HS20-ventilen fås i flere forskellige størrelser, så vandmængde og vandingstid kan tilpasses til rørets dimensioner og pumpens kapacitet i hvert enkelt tilfælde. Det er muligt manuelt at afkoble et bord. Hvis et bord ikke skal have vand, f.eks. når der ikke er planter på bordet, drejer
man på hanen til den indbyggede kugleventil. Man undgår samtidigt en uhensigtsmæssig stigning af luftfugtigheden i huset pga. fordampningen fra et åbent bord med vand.

Selvrensende
HSV10- og HS20-ventilen er bygget med en doseringskugle, der henholdsvis lukker for afløbet, når vandet løber på bordene, og dels lukker for tilløbet, så vandet dræner af, når vandingen er stoppet.
Drænvandet renser HSV10- og HS20-ventilen. Så man ikke risikerer, at systemet bliver tilstoppet, eller der kommer mindre vand på bordene end tidligere med den samme vandingstid.

Særligt udviklet til re-cirkulerende systemer
Til- og afledning af vandet på bordet er konstrueret som en si. På den måde kommer der begrænset mængde spagnum og andet smuds i returvandet.

Returventil
Med vores re-cirkulerende systemer pumpes vandet fra bassinet op i gødningsblanderen, tilsættes eventuelt frisk vand og gødning, og pumpes derfra ud til bordene og fordeles v.h.a. bordventiler. Når påfyldingen af bordene stopper, løber vandet af bordene og ledes via returventil tilbage til bassinet.

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Hvilke fordele får du? ...... se her

Påfylding og afdræning med samme ventil

Manuel afkobling af borde

Selvrensende

Særligt udviklet til re-cirkulerende systemer

Flere funktioner Download produktblad Tekniske specifikationer
Flere funktioner

Flere væsentlige funktioner

  • Sikrer en regelmæssig opfyldning af bordene
  • Præcis vandmængde
  • Udstyret med en doseringskugle
  • Vandmængde og vandingstid kan tilpasses til rørets dimensioner og pumpens kapacitet i hvert enkelt tilfælde.
Download produktblad
Tekniske specifikationer

Specifikationer

For gennemløb og tryk (bar) for begge typer ventiler, venligst download produktbladet. 

På produktbladet kan du også se et diagram, der viser den samlede vandmængde, der afdrænes i et givet tidsrum med forskellige gruppestørrelser i et givet system.

Find din forhandler her

Totalløsninger fra Senmatic

Se hvilke muligheder vores totalløsninger vil give dig og dit gartneri.