Bladtemperaturføler - hold øje med plantens velvære!

Hvordan virker føleren?
Bladtemperaturføleren bruges som et øjebliksbillede af plantens velvære. Via infrarød stråling måler sensoren bladets temperatur, som kan afsløre ophedning eller afkøling. Derved fås et indblik i væksthusets klimapåvirkning af planten.

Når bladtemperatur-sensoren har målt temperaturen, sendes dataene via klimastyringen LCC4 til SuperLink. I SuperLink kan du aflæse temperaturen, men du kan også via grafmodulet få aflæsningen vist over en given periode. Det kan være en time, et døgn eller længere tid. Herved kan det ses, om der er tidspunkter, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed - f.eks. hvis temperaturen dykker uhensigtsmæssigt på et givent tidspunkt på dagen.

Hvorfor er det vigtigt at kende bladtemperaturen?
Solens stråler kan varmepåvirke bladene, så temperaturen stiger uhensigtmæssigt. Ved at være bevidst om den forhøjede temperatur, giver det mulighed for at ændre gardin-indstillingen. Derimod kan et afkølet blad give anledning til at se på rumtemperaturen og fordelingen mellem top- og bundvarme - eller overveje om basistemperaturen skal justeres. Dette er blot eksempler på nogle af de parametre, som kan påvirke bladtemperaturen og dermed plantens vækst.

Bladtemperaturen er en indikator for hastigheden på dyrkningen. Kontrol af plante-temperaturen kan være med til at sikre, at planterne gror tilstrækkeligt, og man derved undgår forsinkelser i dyrkningen. Det medvirker også til en ensartet kvalitet af planten.

Placering af føleren
Korrekt placering af føleren er vigtig, da målingen ellers kan give forkert information. Ved en placering hvor målingen f.eks. måler halvt på bladet og halvt på bordpladen, vil de data, som kommer ud af den måling, være misvisende. Det vil ligeledes påvirke målingen, hvis bladet, der måles på, er tæt ved en varmeforsyning. Føleren skal placeres, så den måler på mere end et blad, da bladenes temperatur afhænger af bladets alder.

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Hvilke fordele får du? ...... se her

  • Hold øje med plantens præcise bladtemperatur

  • Aflæs målingen i LCC4-klimastyring 

  • Følg bladtemperaturen på en graf i SuperLink og ændr eventuelt klimaindstillingerne

Download produktblad Tekniske specifikationer
Download produktblad

Download produktblad

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: op til 125°C uden køling

Opvarmningstid: 10 min.

Svartid: 15 sek.

Spektralområde: 8 - 14 μm

Strømforsyning: 9 mA (5 til 30 VDC) / 24 VDC

Analog udgang: 0-10V / 0-50°C

Nøjagtighed: ±1,5% eller ±1,5°C. Ved omgivelsestemperatur 23±5°C; objekttemperatur >0°C; alt efter hvad der er størst

Justerbar emissivitet: Standard 0,95, hvilket er at foretrække for blade

Tæthedsgrad: IP65 (NEMA-4) følerhoved

Optisk opløsning: 15:1

Dimensioner for controlleren: Længde 35 mm - Ø12 mm

Kabellængde: 3 meter

Find din forhandler her

Klimastyring

Se de mange forskellige muligheder for at få den mest optimale klimastyring i dit gartneri.