FORSKNING

FORSKNING

Forskningsgartnerier kræver om nogen præcision og stabilitet. For at opnå nøjagtig kontrol over en række vigtige dyrkningsparametre, er dynamisk kontrol af lysets intensitet og spektralfordeling afgørende, og det samme gælder nøjagtig vanding, gødningstilførsel og klimastyring.

Det er vi eksperter i.

Vores elektroniske klimastyringssystemer, styrbar LED-belysning, herunder armaturer, der er specielt designet til at efterligne naturligt sollys, samt vand- og gødningsblandere leverer den præcision, der er nødvendig i et forskningsanlæg.

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!

KONTAKT OS

Vi ved, at data er guld

Med vores SuperLink-software er du sikker på, at alle data fra alle kilder er tilgængelige for forskerne i et brugbart format. For vi ved, at data er guld.

Al data samles på én central PC, som opsamler afgørende viden om vanding, gødning, klima, ventilation, fugt og gasser – faktorer der alle er afgørende for plantevækst. Vores høje grad af styrbarhed sikrer et homogent vækstmiljø og er med til at eliminere usikkerheder i data. Data kan følges live.

Vores overvågnings- og kontrolsystemer kan også nemt integreres med eventuelt eksisterende udstyr.  

Læs mere om SuperLink-software

Komplekse forskningsprojekter kræver fleksible løsninger

Den præcise monitorering og styring giver dig fuld fleksibilitet og mulighed for at inddele dit forskningsgartneri i forskellige sektioner med forskellige afgrøder på forskellige stadier, som kan sammenholdes og analyseres.

I forædlingsvirksomheden Nordic Seeds forskningsgartneri har vi leveret et fuldt fleksibelt vandingssystem, der inddeles i mindre sektioner via vandingsventiler til hvert enkelt bord. I industrielle drivhuse vander ventiler typisk op mod 20 borde samtidig. Med denne løsning kan hvert enkelt bord nøjagtigt kontrolleres, ligesom næringsstoffer, vandingstider og gødning kan tilpasses den enkelte afgrøde på det enkelte bord.

Læs hele casen "Markant hurtigere forædling med fleksibel løsning" om Nordic Seed her

Fuldskala klimaløsning til planteforskning

En fuldskala klimaløsning på Aarhus Universitet muliggør avanceret planteforskning, som er nødvendig for fremtiden for gartneri og kommercielle væksthuse. Innovativ funktionalitet er afgørende for det komplekse setup på universitetet, og det gælder også for stabile og pålidelige operationelle processer. Derfor valgte Aarhus Universitet DGT by Senmatic som hovedleverandør af klimastyrings-teknologi og den efterfølgende vedligeholdelse af installationen.

"Flere forskellige forskere skal være i stand til at bruge setup’et til hver af deres forskningsområder - både nu og i fremtiden. Derfor var det bydende nødvendigt for os at sikre en løsning, hvor både klima, gødning og vanding er forbundet,” udtaler Jørgen Rosager, Rådgivende ingeniør ved Aarhus Universitet.

Læs om hele projektet her

Nedenstående produktgrupper viser relevante produkter i forhold til forskning

LED-Belysning

Styrbare LED-lamper der matcher de krav der stilles af moderne gartnerier

produktgruppe

Elektronisk klimastyring

Overvågning og styring af de komplekse processer der indgår i et optimalt klima

produktgruppe

Vand- og gødningsblandere

For en optimal vand- og gødningstilførsel for de bedste vækstbetingelser

produktgruppe

Software

SuperLink 6 er softwaren, der analyserer data om klima, vand og gødning

produktgruppe
Medicinsk Cannabis - og de bedste værktøjer for den ideelle produktion

Medicinsk Cannabis - og de bedste værktøjer for den ideelle produktion

Få mere at vide om de vigtige parametre for dyrkning af cannabis - og hvordan du styrer dem.

Læs hele historien
Fremtidssikring med en optimal gødskningsløsning

Fremtidssikring med en optimal gødskningsløsning

Et år efter at tyske Blumen Colmorgen fik installeret gødskningsløsningen AMI Penta, har virksomheden ikke blot opnået store tidsbesparelser, men har også forbedret produktionskvaliteten. I takt med at virksomheden vokser, kan gødskningsløsningen tilpasses til de ændrede behov.

Læs hele historien
Hvordan man vælger den rigtige løsning til klimastyring

Hvordan man vælger den rigtige løsning til klimastyring

Alle kommercielle dyrkere har stor viden om deres egne kulturer, men på trods af det skaber den manuelle klimastyring en mangel på styrbarhed og insigt i data. Måske kender du den rigtige temperatur, den korrekte lysmængde og den optimale vandingsprocess. Men ved du, om forholdene kunne blive endnu bedre - og derved resultere i en forøget plantekvalitet? 

Læs hele guiden