BÆRPRODUKTION

BÆRPRODUKTION

Fremtidssikring af din bærproduktion

Forøg udbyttet - Spar tid - Reducer omkostningerne

Imødekom markedets øgede krav
For at sikre både kvaliteten og mængden af det høstede produkt og dermed være i stand til at opfylde salgsaftaler skal dyrkeren have øget fokus på både korrekt vanding og gødning.

Den traditionelle måde at producere Soft Fruit på har været ved manuel styring af vand og gødning, og det har været en tidskrævende opgave at sikre rettidig vanding. For nogle kan dette have forårsaget et dårligere udbytte med planter af forskelligartet kvalitet. SIIP-systemet er et state-of-the-art system og hjælper dig med at spare tid, sikre korrekt vanding og gødning, og dermed større og bedre udbytte - og samtidig opnår du en omkostningsbesparelse - nu og i fremtiden.

Er dit produktionssystem up-to-date og fremtidssikret? Hvis dit svar er nej, så læs vores yderligere oplysninger - og hvis ja, så er vi sikre på, at vi stadig kan hjælpe dig med at forbedre din produktion og udbytte.

DOWNLOAD SIIP PRODUKTARK

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!
Senmatic sales persons
KONTAKT OS


 

Fuldt automatisk "fly by wire" gødnings- og vandingskontrol

 • Spar vand og gødning ved rettidig vanding
 • Forøget udbytte og høj plantekvalitet med minimeret risiko for skadevoldere
 • Spar arbejdstid ved hjælp af det automatiske vandingssystem
 • Kort tilbagebetalingstid
 • Tilfredsstil dine kunders behov for ensartede produkter
 • Standard-software er inkluderet for hele set-up’et
 • Arbejd med real time data
 • Forebyg gødningsophobning ved EC-regulering baseret på solindstråling og EC i dræn
 • Alle data holdes internt - gør dataintegrationen nem
 • Er især velegnet til bærproduktion i render - men er naturligvis også meget anvendelig til andre former for produktion

SIIP-systemet består af følgende dele:

Solsensor - dræntæller - EC-sensor - 4 x jordfølere - mulighed for pH-sensor.
Desuden er en AMI Penta blander nødvendig for at kunne bearbejde de indkomne data fra de forskellige sensorer.

For at opnå det perfekte og mest effektive system med det fulde overblik anbefaler vi, at du tilføjer en SuperLink til SIIP-systemet. SuperLink er software til central kontrol og bruges til indsamling af data fra enheder installeret på flere geografiske steder - men det er også et utrolig godt værktøj, selv om du kun har én lokation.

Solsensor

 • 1 stk. bruges til SIIP-systemet 
 • Sikrer automatisk start af vanding afhængigt af lysindstråling og EC-regulering

Dræntæller

 • 1 stk. bruges til SIIP-systemet  
 • Sol- og dræn-registrering for auto-start
 • Informerer blanderen om dræn. Baseret på denne information giver blanderen et startsignal for vanding ud fra det foruddefinerede vandingsinterval
 • Kan udvides med EC- og/eller pH-sensorer for aflæsning af drænvandet

Jordføler

 • 4 stk. bruges til SIIP-systemet  
 • Måling af fugtighed og temperatur i vækstmediet
 • Giver signal for vanding og reducerer risikoen for udtørring

AMI Penta - Vand- og gødningsblander

 • 1 stk. bruges til SIIP-systemet 
 • Designet for behovene i dag og i fremtiden
 • Al software er inkluderet i systemet, så ingen ekstra omkostning for opdateringer
 • Simpel og avanceret styring af plantevæksten
 • Leveres altid med mixertank
 • Styring af returvand
 • 4 tidszoner per dag - 4 forskellige vandingsstrategier
 • Fleksibel opsætning af systemet
 • Leveres med flere sprog
 • Og en hel masse mere...Læs mere her - eller download databladet

SuperLink - Software for central styring

 • stk. anbefales til SIIP-systemet 
 • Opsæt hovedmenuen med overblik over de foretrukne data fra forskellige afdelinger
 • Kalenderfunktion for planlægning af fremtidige handlinger
 • Central styring og ændring af setpunkter på de installerede enheder
 • Nemt at skifte imellem kulturer v.hj.a dine egne gemte planterecepter
 • Rapportgenerator for dokumentation og analyse af vækstforholdene
 • Hurtig og nem eksport af data for dit eget eller konsulenters brug
 • Central opsamling af data fra klimastyringer og gødningsblandere fra alle afdelinger
 • Du kan selv navngive f.eks. varmeventiler, vinduer, gardiner m.m.
 • Mulighed for at tilføje setpunkter til en favoritliste
 • Læs mere her - eller download databladet
Den bedste produktion med den optimale vanding

Den bedste produktion med den optimale vanding

Den avancerede og optimale løsning

For dig der har en produktion, som du ønsker udstyret med den mest avancerede og optimale løsning er det også muligt. Det kan ske ved blot at tilføje nogle enkelte produkter til SIIP-systemet:

Temp. & Fugtighedssensor

- For aflæsning og start af vanding hvis temperaturen er for høj eller fugtighed er for lav
- Sikring af udbytte også igennem kritiske faser

Temperatursensor

- Aflæsning af kulturens temperatur igennem frostbeskyttelseprogrammet
- Kan også starte vanding for at sænke temperaturen

Vejrstation

- Vindretning og hastighed, lysindstråling, temperatur og fugtighed
- For individual brug i grupper for vandingsstrategi

Regntæller

- Opsamler regndata
- Udsættelse/reduktion af vanding på åbne marker

Andre sensorer

I tilfælde af at du har behov for andre sensorer, end dem vi har nævnt, så er vi åbne for at se, om de kan integreres i vores AMI Penta blander. Du er velkommen til at kontakte os. 

Forbedre produktionskvaliteten og reducere tidsforbruget med den optimale gødningsopløsning

På blot et år har tyske Blumen Colmorgen oplevet flere kortsigtede fordele: betydelige tidsbesparelser med lettere programmering, forbedret problemløsning og øget produktkvalitet med en mere præcis dosering af gødning.

Læs hele historien