VAND- OG GØDNINGSTILFØRSEL

VAND- OG GØDNINGSTILFØRSEL

For at sikre optimale vækstbetingelser skal planterne have tilført den rette mængde vand og gødning på det rette tidspunkt. I dag er genbrug af vandet en vigtig del af vandingsprocessen. Udfordringer såsom vandmangel, vandomkostninger og bevidsthed omkring vandhåndtering er alle faktorer, der bidrager til en øget brug af systemer til vandrecirkulering. Men vandet kan indeholde bakterie-, svampe- og virussporer, og derfor skal det behandles.

Senmatic forsyner producenterne med komponenter til vanding, herunder vandingscomputere, som dækker ethvert behov lige fra drypvanding og vandfordelings- og vandbehandlingssystemer til komplette vand-/gødningsblandere.

Nogen spørgsmål? Vores specialister er klar til at hjælpe!
Senmatic sales persons
KONTAKT OS

Diagram, som viser, hvordan en vand-/gødningsblander kan bruges i et drivhus

AMI Penta Mixer sætter endnu større fokus på planternes behov for præcis gødningstilførsel og vandingsvand med en nøjagtig surhedsgrad på det rette tidspunkt. Diagrammet viser, hvordan blanderen fungerer, når den er installeret i et drivhus. 

Se diagrammer

Relevante produktgrupper for vanding og gødning

Produkter for en optimal vand- og gødningstilførsel og som sikrer et de bedste vækstbetingelser er vist i disse produktgrupper.


 

Vand- og gødningsblander

For en optimal vand- og gødningstilførsel for de bedste vækstbetingelser

produkrgruppe

Mekanisk vanding

Udstyr for mobile og stationærer bordsystemer for effektiv vanding

produktgruppe

Vandrensning

UV-desinficeringssystem til effektiv behandling og recirkulering af vandet

produktgruppe

Forbedret produktionskvalitet og lavere tidsforbrug med den optimale gødskningsløsning

På blot ét år har den tyske virksomhed Blumen Colmorgen opnået flere fordele på kort sigt: store tidsbesparelser takket være lettere programmering, bedre problemløsning og øget produktkvalitet som følge af en mere præcis dosering af gødning.

Læs hele historien